Zwycięstwo w Nowym Sączu ! Patrioci uniewinnieni !

16

Zwycięstwo w Nowym Sączu ! Patrioci uniewinnieni !

Proces (4 miesiące) za patriotyzm przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu. 

Sprawa działań kombatantów (4 lata) na rzecz usunięcia pomnika Armii Czerwonej.

Pozostało jeszcze w Polsce ok. 700 pomników – reliktów okupacji sowieckiej.

Droga do zwycięstwa obozu patriotycznego i odzyskania pełnej niepodległości – wytyczona!

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

1

c

b

d

e

2

4

8

9

12

14

17

Leszek Zakrzewski

Zarys wydarzeń związanych z działaniami podjętymi w celu demontażu

pomnika chwały Armii Czerwonej w Nowym Sączu przy Alejach Wolności

  1. Demonstracje

DEMONSTRACJA 1:

dnia 18 czerwca 2011 r. o godzinie 12.00 przy Alejach Wolności pod Pomnikiem Chwały Armii Czerwonej odbędzie się zgromadzenie w formie pikiety pod hasłem: Usunąć pomnik chwały Armii Czerwonej z Nowego Sącza.

Pikieta będzie protestem przeciwko niezrealizowaniu uchwały Rady Miasta Nowego Sącza nr XXI/185/92 ws. pomnika żołnierzy radzieckich przy al. Wolności w Nowym Sączu.

Podczas pikiety używany będzie sprzęt nagłaśniający (megafon).

Używane będą min. hasła: (np. „RUSKI POMNIK – NIE MOGIŁA”, „RUSKI POMNIK – DO ROZBIÓRKI”,

WOLNA POLSKA – OD SOWIETÓW”, „KRASNA ARMIA – OKUPANTKA”, „HITLER-STALIN – SOJUSZNICY”, „DOŚĆ HIPOKRYZJI – CHCEMY DECYZJI”, „PREZYDENCIE – SŁUCHAJ LUDZI”, „KOGO CZCICIE – OKUPANTÓW”).

Hasła na transparentach i przemówienia wygłaszane będą w języku polskim.

Czas trwania zgromadzenia: około 2 godziny

Przewidywana liczba uczestników: 100 osób

Organizatorem jest Klub Gazety Polskiej w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sączu Rynek 10/5, którą reprezentuje Jacek Skoczeń (dane poniżej)

Osobą odpowiedzialną / przewodniczącym zgromadzenia jest Jacek Skoczeń (imię i nazwisko przedstawiciela – organizatora, jego dokładny adres, numer dow.osob. oraz data urodzenia)

Organizator zapewni bezpieczeństwo i prawidłowy przebieg zgromadzenia. (zgłoszone 14.06.2011)

Relacja krótka:

18 czerwca 2011 pod pomnikiem Armii Czerwonej w godz. 12-14 odbyła się manifestacja organizowana przez Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych z Krakowa, Związek Piłsudczyków, Klub „Gazety Polskiej” w Nowym Sączu i nasz Oddział PTH, z żądaniem usunięcia pomnika okupanta. Wypowiadali się Krzysztof Bzdyl (POKiN), Jacek Skoczeń (K„GP”), Leszek Zakrzewski (PTH), Ryszard Bocian (POKiN). Obecne były media lokalne („Sądeczanin”, RTK, Insat, TV Kraków). Protest zgromadził niestety ok. 20 osób za to był ochraniany przez 3 radiowozy policyjne i Straż Miejską. Po zakończeniu, policjanci wyrazili swoje poparcie dla akcji (prywatnie) i docenili walor poznawczy przemówień – w których staraliśmy się przedstawić dzieje tego pomnika i sprawy związane ze skutkami wkroczenia sowietów do Polski. Materiał (2’03”) został wyemitowany w „Kronice Krakowskiej” 18 VI 2011, godz. 18.30 „Nie chcą pomnika Armii Czerwonej. Protest w Nowym Sączu.”

Linki do programu RTK o pomniku:

http://www.rtk.pl/dnn_rtk/Home/ViewVideo/tabid/63/Default.aspx?id=1661

i na stronie „Sądeczanina”: http://sadeczanin.info/aktualnosci-rozmaitosci-19/art/19929

DEMONSTRACJA 2:

Relacja krótka:

17 września 2011 – pod pomnikiem Armii Czerwonej w godz. 12-14 odbyła się manifestacja organizowana przez Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych z Krakowa, Związek Piłsudczyków, Klub „Gazety Polskiej” w Nowym Sączu, Sądecką Rodzinę Katyńską i nasz Oddział PTH, z żądaniem usunięcia pomnika okupanta. Wypowiadali się Krzysztof Bzdyl (POKiN), Jarosław Rola (SRK), Leszek Zakrzewski (PTH), Ryszard Bocian (POKiN). Wartę honorową ze sztandarem pełnił przybyły specjalnie na tę okoliczność najmłodszy partyzant 3. Wileńskiej Brygady AK, por. Jerzy Widejko „Groszek” (r. 1933). Przybył p. Piotr Naimski (PiS), kandydat z okręgu sądeckiego na posła w najbliższych wyborach, wykładowca w WSB-NLU. Obecne były media lokalne („Sądeczanin”, RTK, Insat, TV Kraków). Protest zgromadził ok. 40 osób i był ochraniany przez 3 radiowozy policyjne i Straż Miejską. Po zakończeniu, policjanci wyrazili swoje poparcie dla akcji (prywatnie) i docenili walor poznawczy przemówień – w których staraliśmy się przedstawić dzieje tego pomnika i sprawy związane ze skutkami wkroczenia sowietów do Polski. Materiał (2’25”) został wyemitowany w „Kronice Krakowskiej” 17 IX 2011, godz. 18.30 „Kolejny protest w sprawie pomnika” (http://www.tvp.pl/krakow/informacja/kronika/wideo/17-ix-2011-godz-1830/5272122).

Zapisano wypowiedzi na ten temat prof. A.Nowaka z UJ, J.Bukowskiego i uczestników manifestacji – L.Zakrzewskiego, K.Bzdyla i R.Bociana.

Relacje na portalach internetowych:

http://wkrakowie.wordpress.com/2011/09/12/w-rocznice-uderzenia-armii-czerwonej-na-polske-manifestacja-pod-pomnikiem-chwaly-armii-czerwonej-w-nowym-saczu/

http://wkrakowie.wordpress.com/2011/09/14/czy-orleta-nowosadeckie-pojda-w-slady-orlat-lwowskich/

http://wkrakowie.wordpress.com/2011/09/17/17-wrzesnia-2011-r-pod-pomnikiem-ku-chwale-armii-czerwonej-w-nowym-saczu/

http://wpolityce.pl/artykuly/14872-sowiecki-pomnik-nadal-straszy-w-nowym-saczu-krople-systematycznie-padajace-na-skale-moga-ja-w-koncu-skruszyc

Linki do programu TV-NS o pomniku „17 września – symbol hańby musi zniknąć”:

http://tv-ns.pl/wydarzenia/material/4745/b/7/s/4.html

i na stronie „Sądeczanina”:

http://sadeczanin.info/aktualnosci-najnowsze/art/24214

http://sadeczanin.info/aktualnosci-najnowsze/art/24486

DEMONSTRACJA 3:

17 września 2014 – Leszek Zakrzewski wziął udział w manifestacji (nielegalnej) pod pomnikiem chwały Armii Czerwonej przy Alejach Wolności w 75. rocznicę napaści ZSRR na Polskę. Była to kolejna manifestacja w sprawie usunięcia monumentu. Poseł Piotr Naimski (Pis) wyraził zdumienie faktem opiekowania się tym miejscem przez Gimnazjum nr 10. Z zaproszenia na demonstrację Włodzimierza Borzęckiego i Klubu Gazety Polskiej w Nowym Sączu pod pomnikiem Armii Radzieckiej skorzystało kilkadziesiąt osób, które wyrażały swoje niezadowolenie z obecności pomnika chwały Armii Czerwonej. Dobitnie w tej kwestii wyraził się też poseł Piotr Naimski.

Demonstranci domagali się natychmiastowej rozbiórki symbolu sowieckiego zniewolenia.

Witam państwa na nielegalnej demonstracji w sprawie usunięcia z Nowego Sącza symbolu sowieckiego zniewolenia Polski jakimi jest pomnik Armii Radzieckiej – powiedział Wojciech Borzęcki. – Siedemdziesiąt pięć lat temu ZSRR napadł zdradziecko na Polskę i od tego czasu ciągle trzeba dokonywać wyboru ,czy być po stronie prawdy czy też zła.

Następnie głos zabrał Leszek Zakrzewski, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu: – To nie jest nasz pomnik tylko innego narodu. Po zakończeniu okupacji niemieckiej, podczas II światowej, przyszedł czas na 50 -letnią sowiecką okupację. Najgorsze było w niej przekonanie połowy społeczeństwa, iż byli w porządku budując komunizm w Polsce ku chwale ZSRR. Wybijmy sobie z głowy, że Rosja będzie przyjacielem Polski. Tam praktycznie nigdy nie było demokracji. Rosja w przyszłym roku zwiększa wydatki na uzbrojenie o 20 procent. To już mówi samo za siebie. Mam nadzieję, że żyjemy w wolnym kraju. Nie rozumiem tylko dlaczego za nami stoi policja.

Zakrzewski dodał, że oburzający jest fakt istnienia w centrum miasta pomnika okupanta sowieckiego gdy obelisk, upamiętniający Sybiraków został schowany pod mostem na peryferiach Nowego Sącza. Dziwny jest też następujący fakt: Rosjanie powinni dbać o niego sami w myśl porozumienia z 1993 roku. Tymczasem sądecki magistrat wydaje rocznie ponad dziesięć tysięcy złotych na jego utrzymanie. Dlaczego?

Walka o usunięcie tego monumentu to walka o przyszłość niepodległej Polski – powiedział poseł Piotr Naimski. – Dlaczego młodzież z Gimnazjum numer 10 opiekuje się tym miejscem? To jest miejsce pamięci sowieckiej, nie polskiej. Tylko pierwszy, niezależny samorząd nowosądecki próbował usunąć ten pomnik z miasta. Kolejne nie zrobiły w tej sprawie nic. My chcemy go zlikwidować w cywilizowany sposób.

Naimski wypowiedział się też w kwestii licznej obecności mundurowych w pobliżu demonstrantów: – Ci policjanci są Bogu ducha winni. Zapewne czują się nieswojo, pilnując symbolu zniewolenia Polski. To, że są tutaj jest winą Rady Miasta Nowego Sącza.

Po wygłoszeniu przemówień i zakończeniu pokojowego zgromadzenia do Wojciecha Borzęckiego podszedł podkomisarz Waldemar Górowski z Komendy Miejskiej Policji z Nowego Sącza i powiedział, że sprawa organizacji nielegalnej demonstracji skończy się pouczeniem i na przyszłość tego typu manifestacje powinny odbywać się zgodnie z prawem.

DEMONSTRACJA 4:

27 września 2014 – Leszek Zakrzewski wziął udział w demonstracji pod Pomnikiem Chwały Armii Czerwonej jako przewodniczący manifestacji, której PTH było jednym ze współorganizatorów. Zgłaszającym był Klub Gazety Polskiej Nowy Sącz II. Prawie sto osób zgromadziło dziś się pod pomnikiem krasnoarmiejców przy Alejach Wolności w Nowym Sączu, vis a vis sądeckiej Piety. Sądeckich przeciwników reliktu wczesnego PRL i uwielbienia dla Armii Czerwonej wsparli przyjaciele z Krakowa, Łodzi i Górnego Śląska. Sprawa rozbiórki pomnika żołnierzy radzieckich i przeniesienia ich ewentualnych szczątków do zbiorowej mogiły na cmentarzu komunalnym ciągnie się już ponad 20 lat i wraca jak przysłowiowy bumerang. Była uchwała Rady Miasta z 25 lutego 1992 (przewodniczącym RM był wówczas Ludomir Krawiński, a prezydentem miasta Jerzy Gwiżdż), kilkanaście lat później pozytywna odpowiedź wojewody Kracika, potem Millera, ale pomnik jak stał tak stoi. W jego demontaż włączyło się aktywnie Polskie Towarzystwo Historyczne odział Nowy Sącz, kierując szereg pism do prezydenta Ryszarda Nowaka.


Organizatorzy:

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu

Związek Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89

RUCH BYŁYCH I PRZYSZŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH „NIEZŁOMNI”

Klub Gazety Polskiej Nowy Sącz

Krakowski Klub Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki

Stowarzyszenie Kibiców Sandecji Nowy Sącz

Stowarzyszenie „Młodzi Konfederaci”

Ruch Obrony Praworządności – Zygmunt Miernik

Konfederacja Polski Niepodległej „Niezłomni”

Wspierający:

Związek Weteranów Trzeciej Konspiracji 1956 – 1989

Nieprzerwanie od 2009 roku domagamy się demontażu pomnika chwały Armii Czerwonej, sławiącego ruskie oręże i przeniesie ewentualne, jeśli są tu pochowani ludzie, do kwatery wojskowej na cmentarzu komunalnym. Staramy się to wykonać poprzez nacisk administracyjny, korespondencję z odpowiednimi urzędami, działalność wydawniczą, artykuły prasowe, w których staramy sie zobrazować i wyprostować wszystkie dotychczasowe błędy w rozumowaniu i zakłamaniu, jakie się w ciągu wielu lat wokół tego pomnika namnożyły. Po pierwsze nie jest to pomnik żołnierzy armii radzieckiej, ale pomnik chwały Armii Czerwonej i sowieckiego oręża. Dwa nie został wybudowany z wdzięczności, ale nakazany do wybudowania przez czwarty zarząd frontu ukraińskiego, trzy to, że został wybudowany za kredyty – 4 mln zł, które trzeba było wziąć przy zrujnowanym mieście w 1945 roku. Zalecenie Osóbki Morawskiego z 1947 roku, żeby opiekować sie takimi monumentami, trwa niestety do dziś w Rzeczpospolitej, podobno wolnej – mówił L. Zakrzewski, prezes PTH Odział Nowy Sącz.

Potrzeba jednej administracyjnej decyzji i według umowy z Federacja Rosyjską trzeba administracyjnej zgody, ale wtedy gdyby to Rosjanie chcieliby tutaj coś robić – dodał.

Członków Klubu „Gazety Polskiej” i Polskiego Towarzystwa Historycznego wsparli dziś Konfederaci Polski Niepodległej 1979-89 z prezesem Krzysztofem Bzdylem na czele.

Apelujemy do Obywateli Nowego Sącza, aby w nadchodzących wyborach nie głosowali na osobę tak podłą, albo tak głupią, albo tak powiązaną z Moskwą i Putinem jak Ryszard Nowak. Dla człowieka, który otacza parasolem ochronnym pomnik okupanta nie ma miejsca w życiu publicznym w Polsce – podkreślono w odezwie podpisanej przez Krzysztofa Bzdyla, jaką krakowianie rozdawali przechodzącym nowosądeczanom.


Wśród gości manifestacji był Adam Słomka z Cieszyna, działacz opozycji demokratycznej w PRL, a w latach 199-2001 poseł na Sejm I, II, III kadencji.

Od początku lat 90. Udało nam się obalić tysiąc pomników, ostatni w Katowicach, dzięki poparciu środowisk z Łodzi i Krakowa – mówi Słomka.

Demonstranci zapowiedzieli, że jeżeli do miesiąca pomnik nie zostnie zdemontowany, to przyjadą jeszcze raz do Nowego Sącza, tym razem „uzbrojeni” w młoty i kilofy…

***
Pod pomnikiem Armii Czerwonej były także wzmocnione siły policji (m.in. funkcjonariusze operacyjni i z komisariatów), które pilnowały ładu i porządku publicznego.

Jak informuje mł. asp. Iwona Grzebyk-Dulak, rzeczniczka sądeckiej policji, podczas manifestacji, doszło do incydentu. Funkcjonariusze policji interweniowali.

– Dzisiaj przed godziną 14 policjant dowodzący zabezpieczeniem zgromadzenia przed pomnikiem przy Alejach Wolności w Nowym Sączu, poinformował oficera dyżurnego sądeckiej jednostki, że kilka osób obrzuciło pomnik najprawdopodobniej słoikami i wydmuszkami jajek, w których znajdowała się biała i czerwona farba – mówi mł. asp. Iwona Grzebyk-Dulak, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. – Na tę chwilę w sprawie zatrzymano trzy osoby: 61-letniego mieszkańca Dąbrowy Górniczej, (który również usłyszy zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, jakiej dopuścił się podczas legitymowania) oraz 39-letniego i 16-letniego mieszkańca podsądeckiej miejscowości.

Policjanci prowadzą dalsze ustalenia w sprawie zaistniałego incydentu.

– W tej chwili na miejscu funkcjonariusze przeprowadzają oględziny miejsca zdarzenia oraz przesłuchują świadków i przyjmują zawiadomienie w tej sprawie – dodaje rzeczniczka policji.

**
Wśród zatrzymanych był 61-letni Zygmunt Miernik, działacz Ruchu Byłych Więźniów Politycznych „Niezłomni”, dwukrotnie internowany w stanie wojennym. W czerwcu ub.r. w sądzie w Katowicach rzucił tortem w przewodniczącą składu sędziowskiego Annę Wielgowską, która zawiesiła proces gen. Kiszczaka z powodu złego stanu zdrowia oskarżonego.

Według informacji redakcji „Sądeczanina” lekarz nie zgodził się na pobyt Miernika w policyjnym areszcie i został odwieziony do szpitala. W tym czasie Komendą Miejską Policji przy ul. Grottgera w Nowym Sączu pikietowali demonstranci z Krakowa i Śląska. Rozwinęli transparenty i flagi narodowe. Domagali się uwolnienia Miernika. Nieudane „negocjacje” z Policją prowadził Adam Słomka. Autokar z manifestantami odjechał spod komendy dopiero ok. godz. 17.30.

Zatrzymani zostali także mieszkańcy Niskowej: 39-letni Mariusz Szewczyk z synem Kacprem – uczniem 1 klasy Technikum Elektrycznego w Nowym Sączu za to, jak napisano w protokole: że w dniu 27.09.2014r. o godz. 13:40 w Nowym Sączu przy ul. Al.Wolności wspólnie z innymi ustalonymi sprawcami dokonał znieważenia Pomnika Żołnierzy Radzieckich poprzez rzucanie farbą i jajkami w niego przy czym czynu tego dopuścił się działając publicznie, bez powodu dążąc do przez to do rażącego lekceważenia porządku publicznego tj. o czyn z art. 288 par.1 KK, 261 KK w zw. z art. 11 par 2 KK oraz 57 par. 1 KK.

Zapaskudzony pomnik Armii Czerwonej przy Al. Wolności do późnej nocy pilnowały dwa radiowozy policyjne. W internecie pojawiło się już nagranie z zajść, do jakich doszło po manifestacji.

Relacje na portalach internetowych:

http://www.sadeczanin.info/wiadomosci,5/wypucowali-pomnik-armii-czerwonej-w-nocy,64239

http://www.sadeczanin.info/wiadomosci,5/zatrzymani-po-pikiecie-pod-pomnikiem-armii-czerwonej-uslyszeli-zarzuty,64230

http://www.sadeczanin.info/wiadomosci,5/dziekujemy-za-taki-pomnik-kolejny-protest-przeciwko-bohaterom-armii-czerwonej,64214#.VCfPK1fd2nM

http://www.dts24.pl/gon-pomnika-bolszewika_21247.html

http://www.pch24.pl/nowy-sacz–protest-przeciwko-pomnikowi-armii-czerwonej,25681,i.html

http://www.radiomaryja.pl/informacje/nowy-sacz-protest-ws-rozbiorki-pomnika-armii-czerwonej/

http://nowysacz.naszemiasto.pl/artykul/nowy-sacz-manifestacja-pod-pomnikiem-armii-czerwonej-zdjecia,1084215,artgal,t,id,tm.html (17 września)

Relacje filmowe:

http://www.tvp.pl/krakow/aktualnosci/spoleczenstwo/protest-w-nowym-saczu-nie-chca-pomnika-armii-czerwonej/17019870

http://www.youtube.com/watch?v=y9GEdrskAEU

http://martinoff.salon24.pl/607782,przebieg-protestu-przeciw-pomnikowi-armii-czerwonej-w-n-saczu

http://3obieg.pl/wolny-czyn-rosyjska-milicja-broni-pomnika-sowietow-w-nowym-saczu-zwiastun

http://niepoprawni.pl/blog/7563/rosyjska-milicja-broni-pomnika-sowietow-w-nowym-saczu

http://wkrakowie2014cd.wordpress.com/2014/09/28/zapis-filmowy-manifestacji-patriotycznej-pod-pomnikiem-hanby-iii-rp-w-nowym-saczu/

http://wkrakowie2014cd.wordpress.com/2014/09/27/manifestacja-pod-pomnikiem-hanby-iii-rp-w-nowym-saczu-migawki/

DEMONSTRACJA 5:

9 listopada 2014 – w godz. 13.00-15.00 pod pozostałością po pomniku Chwały Armii Czerwonej przy Alejach Wolności odbyła się manifestacja środowisk patriotycznych i niepodległościowych – głównie z Krakowa i Śląska, przeciw istnieniu komunistycznych pamiątek w przestrzeni publicznej Polski. Organizatorami były: Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, Związek Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89, Ruch Byłych i Przyszłych Więźniów Politycznych „Niezłomni”, Stowarzyszenie „Młodzi Konfederaci”, Ruch Obrony Praworządności – Zygmunt Miernik, Konfederacja Polski Niepodległej „Niezłomni”.

Na chodniku, ulicy i pasie zieleni przed ogrodzoną metalowymi barierami pozostałością po pomniku, chronioną przez kompanie policji, zgromadziło się ok. 150 demonstrantów ale także, jako obrońcy, członkowie stowarzyszenia „Kursk” z Katowic – z rosyjską flagą i jeden z nich w rosyjskim berecie wojskowym i koszulce z rosyjskimi napisami. Obecna była TVP Kraków, Media niemieckie i wysłannicy telewizji rosyjskiej z Kaliningradu (red. Marina Naumowa). Oprócz tego IAR, Radio Kraków, ESKA, RDN.

O historii tego miejsca opowiedział Leszek Zakrzewski.

Manifestacja odbyła się bez incydentów. Przemawiali kombatanci z Krakowa (K.Bzdyl), A.Słomka, Z.Miernik m.in. protestowali przeciw interwencji policji i zatrzymaniem Z.Miernika podczas manifestacji 27 września b.r., przeciw komunistycznym pozostałościom w przestrzeni publicznej.

  1. Kalendarium działań ostatnich z ostatnich 10 lat

Uwagi – kolorem zielonym oznaczone publikacje prasowe, kolorem brązowym – publikacje na wybranych portalach internetowych, kolorem niebieskim – pisma wysyłane lub otrzymane w sprawie, kolorem czerwonym – demonstracje.

5 marca 1992 Pomnika nie będzie, „Głos Sądecki” nr 7 (73).

29 marca 1992 – Józef Bieniek, Homo sovieticus, „Głos Sądecki” nr 10 (76).

5 kwietnia 1992 – J, Usuniecie pomnika coraz droższe, „Głos Sądecki” nr 11 (77).

19-26 kwietnia 1992 – Barbara Godfreyow, W odpowiedzi panu Józefowi Bieńkowi, „Głos Sądecki” nr 13-14 (79-80).

10 maja 1992 – Józef Bieniek, Jeszcze o pomniku, „Głos Sądecki” nr 16 (82).

10 maja 1992 w dziale „Pocztylion”, „Głos Sądecki” nr 16 (82) – protest sądeckich lekarzy przeciw ekshumacji zwłok czerwonoarmistów. Podpisani: „Ordynatorzy Oddziałów, Kierownicy Działów i ich Zastępcy”: A. Przybyszowski, W. Dzik, J. Janik, K. Klocek, S. Malinowski, A Ślipek, A. Papież, J. Sosnowski, S. Kurek, M. Sokół-Miś, Z. Kubisz-Pajor.

17 maja 1992 Rozmaitości, „Głos Sądecki” nr 17 (83) – o terminach ekshumacji zwłok czerwonoarmistów.

8 lipca 2005 – Jacek Zaremba i Robert Sobol, Bitwa o pomnik, „Dziennik Nowosądecki” – dodatek do „Dziennika Polskiego”.

ROK 2007

27 kwietnia 2007 – Monika Kamieńska, Zwalić pomniki, zerwać bruk… PiS sprząta po PRL, „Dziennik Nowosądecki” – dodatek do „Dziennika Polskiego”.

11 maja 2007 – Monika Kamieńska, Pomnik zostaje?, „Dziennik Nowosądecki” – dodatek do „Dziennika Polskiego”.

1 czerwca 2007 – Marek Lubaś-Harny, Pomniki do lustracji, „Gazeta Krakowska”.

Czerwiec 2007 – Jacek Zaremba, Będzie wojna o pomnik?, „Nasz Beskid” nr 6 (20)/2007.

http://www.naszbeskid.pl/432,numer_062007.htm?action=more&id=6044

ROK 2009

5 października 2009 – Jarosław Rola występujący w imieniu stowarzyszenia Sądecka Rodzina Katyńska, wystosował do przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Andrzeja Szkaradka list z retorycznym pytaniem kiedy pomnik zostanie rozebrany i sugestią aby nastąpiło to przed kolejną rocznicą ujawnienia zbrodni katyńskiej. Pismo otrzymali do wiadomości: Arkadiusz Mularczyk – poseł na Sejm RP, Ryszard Nowak – prezydent miasta, Artur Czernecki – przewodniczący Rady Miasta, Janusz Kwiatkowski – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sztuki Rady Miasta Nowego Sącza, Robert Ślusarek – Dyrektor Muzeum Okręgowego, Jerzy Giza – historyk, autor książki „Sądecka lista katyńska”, Leszek Zakrzewski – prezes sądeckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.

24 listopada 2009 – Leszek Zakrzewski czując się zobligowanym do zabrania głosu w tej sprawie, wysłał pismo w formie listu otwartego do prasy, z apelem do Sądeczan o podjęcie tematu.

W odpowiedzi, otrzymał zaproszenie z Ratusza i w dniu

1 grudnia 2009 – Leszek Zakrzewski spotkał się w Ratuszu z p. Prezydent Bożeną Jawor, przy obecności dyrektora Wydziału Kultury i Sportu UM Nowego Sącza, J.Kantora i L.Migrały. Spotkanie dotyczyło sprawy ustalenia procedury demontażu „Pomnika Chwały Ruskiego Oręża” (Pomnika-Mauzoleum Żołnierzy Armii Czerwonej).

ROK 2010

16 lutego 2010 – stowarzyszenie „Nowosądecka Wspólnota” zaproponowało budowę pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.

17 lutego 2010 – Iwona Kamieńska, Chcą, żeby Piłsudski wrócił do Sącza, „Gazeta Nowosądecka” – wkładka do „Polska Gazeta Krakowska”.

Pytany o stanowisko PTH wobec tego pomysłu,

19 lutego 2010 – Leszek Zakrzewski przesłał do wszystkich członków Oddziału PTH i redakcji Sądeckiej Telewizji Internetowej, Regionalnej Telewizji Kablowej, „Sądeczanina”, „Dziennika Polskiego”, pismo PTH-NS/P-007/10 z oceną pomysłu budowy pomnika Marszałka Piłsudskiego w Nowym Sączu. Podkreślił konieczność rozwiązania zaległej sprawy pomnika Armii Czerwonej przy al. Wolności. W tym samym dniu udzielił wywiadu Sądeckiej Telewizji Internetowej nt. oceny pomysłu budowy pomnika Marszałka Piłsudskiego w Nowym Sączu, warunkując tę inicjatywę koniecznością rozwiązania zaległej sprawy pomnika Armii Czerwonej przy al. Wolności. (wywiad w cyklu „opinie” i „Wydarzenia” – skrócony, został opublikowany na stronie internetowej TV-NS). O obu pomnikach a zwłaszcza czerwonoarmistów, Leszek Zakrzewski wypowiadał się red. Sławomirowi Wronie (dla „Gazety Krakowskiej”), telewizji INSAT, spotkał się z red. Brożkiem z „Gościa Niedzielnego”, przesłał do Jakuba Bulzaka z RTK stanowisko PTH w sprawie budowy pomnika Marszałka Piłsudskiego w Nowym Sączu.

23 lutego 2010 – Sławomir Wrona, Piłsudski zamiast Armii Czerwonej?, „Gazeta Nowosądecka” – wkładka do „Polska Gazeta Krakowska”.

23 lutego 2010 – Wojciech Chmura, Z szablą przy orderach. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Historycznego w sprawie budowy pomnika Piłsudskiego, „Dziennik Polski”.

27-28 marca 2010 – Monika Kowalczyk, Kiedy Józef Piłsudski zastąpi Armię Czerwoną?, „Dziennik Polski”.

28 marca 2010 – Grzegorz Brożek, Sądeckie porządkowanie historii. Piłsudski a Armia Czerwona, „Gość Niedzielny” – dodatek tarnowski.

30 marca 2010 – Monika Kowalczyk, Prezydent Ryszard Nowak przeprasza za oszołomów „Dziennik Polski Nowosądecki” – wkładka do „Dziennika Polskiego”.

30 marca 2010 – Henryk Szewczyk, Ryszard Nowak wycofuje się…, portal „Sądeczanin” .

30 marca 2010 – Jarosław Rola, Czy „oszołomy” zaświadczą prawdę? List otwarty do Prezydenta Nowego Sącza pana Ryszarda Nowaka, portal „Sądeczanin” .

31 marca 2010 – Sławomir Wrona, Znów kłótnia o pomnik żołnierzy radzieckich, „Gazeta Nowosądecka” – wkładka do „Polska Gazeta Krakowska”.

31 marca 2010 – Sławomir Wrona, Wojewoda pyta o sowiecki symbol, Sądecka Telewizja Internetowa TV-NS.

31 marca 2010 – Leszek Zakrzewski takież przesłał pocztą elektroniczną stanowisko PTH w sprawie budowy pomnika Marszałka Piłsudskiego w Nowym Sączu, na adres Iwony Kamieńskiej z „Gazety Krakowskiej” oraz 8 kwietnia 2010 r. – na adres Jarosława Sidorowicza z krakowskiego oddziału „Gazety Wyborczej”.

31 marca 2010„Oszołomy” mają głos (komentarz i list Leszka Zakrzewskiego), portal „Sądeczanin” .

31 marca 2010 – Leszek Zakrzewski, Dokończmy proces likwidacji pomników wzywając prezydenta miasta do realizacji uchwały z 1992 r.

1 kwietnia 2010 – Iwona Kamieńska, Te mogiły znów dzielą sądeczan, „Polska Gazeta Krakowska”.

1 kwietnia 2010 – Iwona Kamieńska, Niepewny los grobów żołnierzy, Gazeta Nowosądecka” – wkładka do „Polska Gazeta Krakowska”.

7 kwietnia 2010 – Jarosław Rola, Czy oszołomy zaświadczą prawdę? List otwarty do Prezydenta Miasta Nowego Sącza pana Ryszarda Nowaka „Dziennik Polski Nowosądecki” – wkładka do „Dziennika Polskiego”.

8 kwietnia 2010 pismo POKiN, prezydenta miasta Ryszarda Nowaka i przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza Artura Czerneckiego, do wiadomości wojewody małopolskiego Stanisława Kracika, sygnowane przez Edwarda Wilhelma Jankowskiego – przewodniczącego POKiN i Stanisława Palczewskiego – sekretarza POKiN, ws. usunięcia pomnika sowieckiego w Nowym Sączu.

8 kwietnia 2010 – Henryk Szewczyk, Konsultacje społeczne w sprawie pomnika bojców, portal „Sądeczanin”.

9 kwietnia 2010 – Monika Kowalczyk, Rozebrać czy przenieść? „Dziennik Polski Nowosądecki” – wkładka do „Dziennika Polskiego”.

9 kwietnia 2010 – Iwona Kamieńska, Niech o pomniku zdecydują ludzie, Gazeta Nowosądecka” – wkładka do „Polska Gazeta Krakowska”.

9 kwietnia 2010 – Iwona Kamieńska, Spór o grób czerwonoarmistów, Gazeta Nowosądecka” – wkładka do „Polska Gazeta Krakowska”.

10-11 kwietnia 2010 – Sławomir Wrona, Jak zgodnie z prawem nie burzyć pomnika?, „Gazeta Nowosądecka” – wkładka do „Polska Gazeta Krakowska”.

Później nadeszła katastrofa smoleńska i sprawa pomnika zeszła na dalszy plan.

Przewodniczący Rady Miasta nowego Sącza Artur Czernecki zwrócił się do wybranych organizacji z terenu miasta o nadesłanie opinii na tematy obu pomników, PTH przekazało stanowiska w obu sprawach pismami z 19 kwietnia 2010. Na podstawie zebranych opinii, Komisja Kultury Rady Miasta miała przekazać swoje stanowisko pod głosowanie. Do końca kadencji nie doszło jednak do dyskusji w łonie Rady nad tym problemem.

23 kwietnia 2010 – Stanisław Palczewski i Edward Jankowski w imieniu POKiN publikują list otwarty do Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Ryszarda Nowaka, Przewodncizącego Rady Miasta Artura Czerneckiego i Wojewody Małopolskiego Ryszarda Kracika, Dziennik Polski Nowosądecki” – wkładka do „Dziennika Polskiego”.

23 kwietnia 2010 – Bolesław Basiński (b. prezydent miasta w latach 1981-84) publikuje list otwarty, Zostawić Żołnierzy Radzieckich, uhonorować marszałka Piłsudskiego, Dziennik Polski Nowosądecki” – wkładka do „Dziennika Polskiego”.

23 kwietnia 2010 – Bolesław Basiński (b. prezydent miasta w latach 1981-84) publikuje list czytelników do „Gazety Krakowskiej”, Kilka słów w sprawie pomników, „Gazeta Nowosądecka” – wkładka do „Polska Gazeta Krakowska”.

26 kwietnia 2010 – Jarosław Rola odpowiedział B. Basińskiemu w formie listu otwartego.

7 maja 2010 – pismo WKS.ZKS.0610/B/2/10 prezydenta miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka do wojewody małopolskiego Stanisława Kracika w odpowiedzi na pismo wojewody z 3 marca 2010, w którym podał, że: mając na uwadze jedne i drugie a także aktualne okoliczności zewnętrzne temu towarzyszące, postanowiłem w chwili obecnej nie podejmować procesu realizacji uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/185/92 z dnia 25 lutego 1992 r.

8-9 maja 2010 – Jarosław Sidorowicz, Zakonnik z PC broni pomnika, „Gazeta Wyborcza”.

14 maja 2010 – Monika Kowalczyk, Radni nie chcą teraz zajmować się mauzoleum Sowietów „Dziennik Polski Nowosądecki” – wkładka do „Dziennika Polskiego”.

14 maja 2010 – Henryk Szewczyk, Zły czas na ekshumację szczątków żołnierzy Armii Czerwonej, portal „Sądeczanin”.

ROK 2011

Niezałatwiony temat powrócił z początkiem stycznia 2011 r. kiedy to Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie z Krzysztofem Bzdylem na czele, wystosowało do prezydenta Nowaka pismo wzywające do realizacji uchwały.

14 stycznia 2011 – Krzysztof Bzdyl i Stanisław Palczewski przesłali do prezydenta miasta Ryszarda Nowaka i przewodniczącego Rady Miasta Jerzego Wituszyńskiego, do wiadomości wojewody Stanisława Kracika stanowisko Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie o spowodowanie usunięcie pomnika Armii Czerwonej w Nowym Sączu.

20 stycznia 2011 – Leszek Zakrzewski przesłał stanowisko PTH nt. inicjatywy wysuniętej przez Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie o usunięcie pomnika Armii Czerwonej w Nowym Sączu i materiały dot. pomnika Armii Czerwonej w Nowym Sączu red. Monice Kowalczyk z „Dziennika Polskiego” i udzielił wywiadu radiowego red. Bartoszowi Niemcowi z radia RDN.

21 stycznia 2011 – Monika Kowalczyk, Kompromis – zmiana tablicy, „Dziennik Polski Nowosądecki” – wkładka do „Dziennika Polskiego”.

22 stycznia 2011 Stanisław Kaim, przewodniczący Rady Powiatowej SLD wysłał do red. Moniki Kowalczyk list w obronie pomnika Pomnik-nagrobek upamiętniający żołnierzy radzieckich, którym los wyznaczył miejsce wiecznego spoczynku na Ziemi Nowosądeckiej, jest od lat solą w oku róznego rodzaju nawiedzonych poprawiczay historii. (…) z oburzeniem konstatuję, że do garstki naszych sądeckich przeciwników grobowca dołączają „kombatanci” z Krakowa. Zajmijcie się swoimi, często oryginalnymi, problemami, a sprawy sądeckie pozostawcie Sądeczanom. Dość już mentorstwa, pouczania i traktowania innych z góry.

25 stycznia 2011 – Leszek Zakrzewski przesłał stanowisko W odpowiedzi p. Kaimowi na słowa „Nawiedzeni poprawiacze historii” i „fanatycy” do redaktor Moniki Kowalczyk z „Dziennika Polskiego” i portalu „Sądeczanin”.

27 stycznia 2011 – Fabian Błaszkiewicz SJ, Polska Rzeczpospolita Pomnikowa, „Dobry Tygodnik Sądecki”.

28 stycznia 2011 – Leszek Zakrzewski, Idee przyniesione na bagnetach [w:] „Dziennik Polski Nowosądecki” – wkładka do „Dziennika Polskiego”.

2 marca 2011 – uchwałę wzywającą prezydenta do rozbiórki pomnika wydała Małopolska Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych z Krakowa, pisma zostały rozpowszechnione w Internecie dzięki działaniom rzecznika MRKiOR dr Jerzego Bukowskiego. W odpowiedzi prezydent Nowak odpisał, że nie będzie prowadził żadnych działań ws. pomnika.

7 marca 2011 – pismo WKS.ZKS.404/2/11 z-cy prezydenta miasta Nowego Sącza Bożeny Jawor i dyrektora Wydziału Kultury i Sportu UM Józefa Kantora do Krzysztofa Bzdyla – przewodniczącego POKiN i Stanisława Palczewskiego – sekretarza POKiN, ws. usunięcia pomnika sowieckiego w Nowym Sączu podtrzymujące stanowsko prezydenta zawarte w piśmie do wojewody małopolskiego z 7 maja 2010 r.

8 kwietnia 2011 – Leszek Zakrzewski udzielił wywiadu red. Edycie Zając dla TV Kraków ws. pomnika Armii Czerwonej (7-sekundowa migawka z tej wypowiedzi była wstawiona do materiału w wydaniu „Kroniki Krakowskiej” o godz. 18.30 tego dnia).

20 kwietnia 2011 skontaktował się ze środowiskiem sądeckim Krzysztof Bzdyl z Krakowskiego Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych ws. uczestnictwa w działaniach do usunięcia pomnika Armii Czerwonej.

24 kwietnia 2011 – Marcin Austyn, W Nowym Sączu padł rekord. Osiemnaście lat usuwają pomnik, „Nasz Dziennik”.

7 maja 2011 – Henryk Szewczyk, Nowy Sącz: Pomnik Armii Czerwonej z hasłem „Do rozbiórki”, portal „Sądeczanin”.

9 maja 2011 – w prasie i mediach lokalnych („Dziennik Polski”, „TV-NS”) ukazały się materiały dotyczące „zbeszczeszczenia pomnika żołnierzy radzieckich” albo „akcji bezpośredniej przy pomniku Armii Czerwonej”. Sprawa ta została także odnotowana na portalach niepodległościowych.

9 maja 2011 –, Akt desperacji czy wandalizmu?, „Dziennik Polski Nowosądecki” – wkładka do „Dziennika Polskiego”.

10 maja 2011 – prezydent miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak w piśmie bez numeru, skierowanym do Małopolskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, podał, że: w odpowiedzi na pismo w sprawie pomnika Armii Czerwonej w Nowym Sączu, uprzejmie informuję, że w obecnym czasie nie przewiduję przenosin tego obiektu ani znajdującego się przy nim grobu.

11 maja 2011 – Henryk Szewczyk, Sądecki pomnik Armii Czerwonej sprawą całej Małopolski, portal „Sądeczanin”.

12 maja 2011 – Leszek Zakrzewski, Dwa pomniki – studium nad polskim patriotyzmem dnia dzisiejszego, „Dziennik Polski Nowosądecki” – wkładka do „Dziennika Polskiego”; wcześniej został umieszczony na portalu www.sadeczanin.info

17 maja 2011 – Jarosław Rola, Niech to będzie pomnik okupanta, „Dziennik Polski Nowosądecki” – wkładka do „Dziennika Polskiego”.

21 maja 2011 – Jerzy Bukowski opublikował na portalach internetowych artykuł Czy nowosądeccy radni podejmą sprawę pomnika Armii Czerwonej?, umieszczony m.in. na portalu www.sadeczanin.info

22 maja 2011 – Jerzy Bukowski, Henryk Szewczyk, Apel dra Jerzego Bukowskiego w sprawie pomnika Armii Czerwonej, portal „Sądeczanin”.

23 maja 2011 – Jerzy Bukowski, Pomnik Armii Czerwonej zostanie przy Alejach Wolności?, „Gazeta Nowosądecka” – wkładka do „Polska Gazeta Krakowska”.

24 maja 2011 – odbyło się posiedzenie Rady Miasta Nowego Sącza, jednak nie znalazło się czterech radnych, którzy byliby skłonni podpisać projekt rezolucji RM wzywającej prezydenta do realizacji uchwały z 1992 roku i w efekcie nie dopuszczono do wpisania do programu obrad rady punktu o głosowaniu nad rezolucją.

24 maja 2011 – Marcin Austyn, Radnym pomnik już nie przeszkadza?, „Nasz Dziennik”.

25 maja 2011 – Leszek Zakrzewski udzielił wywiadu red. Edycie Zając z Telewizji Kraków nt. niepodjęcia przez radnych sprawy pomnika Armii Czerwonej, pt. „Pomnik czerwonoarmistów nie do ruszenia?” (czas wykorzystanej wypowiedzi 0’18” z 2’50”) ukazały się jeszcze tego dnia w wydaniu Kroniki Krakowskiej o godz. 18.30 i na stronie internetowej TVP Kraków – pod adresem:

http://www.tvp.pl/krakow/informacja/kronika/wideo/25-v-2011-godz-1830/4562851

25 maja 2011 – Na stronie Sądeckiej Telewizji Internetowej ukazał się reportaż pt. „Pomnik – będzie referendum?” http://tv-ns.pl/wydarzenia/material/4279/b/1.html

25 maja 2011 – na dziennik podawczy UM Nowego Sącza zostało złożone pismo Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-1989, do prezydenta miasta Ryszarda Nowaka, sygnowane przez Krzysztofa Bzdyla – prezesa Związku Konfederatów Polski Niepodległej, Leszka Zakrzewskiego – prezesa Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu, Andrzeja Fischera – wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Piłsudczyków, Jarosława Rolę – prezesa Stowarzyszenia Sądecka Rodzina Katyńska, dot. realizacji uchwały RM nr XXI/185/92 ws. pomnika żołnierzy radzieckich przy al. Wolności w Nowym Sączu. Do wiadomości otrzymali je: Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Jerzy Wituszyński, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik, Przewodniczący Małopolskiego Okręgu „Prawo i Sprawiedliwość” Arkadiusz Mularczyk.

25 maja 2011pismo Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-1989, do prezesa „Prawa i Sprawiedliwości” Jarosława Kaczyńskiego, do wiadomości przewodniczącego Małopolskiego Okręgu „Prawo i Sprawiedliwość” Arkadiusza Mularczyka, dot. zaniechania realizacji uchwały RM nr XXI/185/92 ws. pomnika żołnierzy radzieckich przy al. Wolności w Nowym Sączu.

25 maja 2011 Krzysztof Bzdyl, Leszek Zakrzewski, Andrzej Fischer, Jarosław Rola, Apel do prezydenta Nowaka: Rozebrać pomnik Armii Czerwonej! (z pismem skierowanym do prezydenta miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka w dniu 25 maja), portal „Sądeczanin”.

http://www.sadeczanin.info/aktualnosci/art/18514

26 maja 2011 Ale wstyd! O sądeckim pomniku Armii Czerwonej mówią w telewizji, portal „Sądeczanin”.

26 maja 2011 – Jerzy Bukowski opublikował na portalach internetowych artykuł Rejterada nowosądeckich radnych w sprawie pomnika Armii Czerwonej, umieszczony m.in. na portalu www.sadeczanin.info

27 maja 2011 – Marcin Austyn, Dekomunizacja po nowosądecku, „Nasz Dziennik”.

8 czerwca 2011 – na stronie internetowej „Sądeczanina” ukazał się materiał Sonda Leszka Zakrzewskiego: Czy taki pomnik byłby OK?” opatrzony zdjęciem płyty centralnej obecnego pomnika, przerobionej na sylwetki żołnierzy niemieckich, stawiający prowokacyjne pytanie o akceptowalność pomników okupantów. http://www.sadeczanin.info/aktualnosci/art/19359 Artykuł, jak było do przewidzenia, ściągnął lawinę złośliwych i agresywnych komentarzy.

8 czerwca 2011 – Henryk Szewczyk, Sonda Leszka Zakrzewskiego: Czy taki pomnik byłby OK?, portal „Sądeczanin”.

14 czerwca 2011 – w imieniu Klubu Gazety Polskiej Jacek Skoczeń zgłosił do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Nowego Sącza pikietę pod Pomnikiem Chwały Armii Czerwonej pod hasłem: Usunąć pomnik chwały Armii Czerwonej z Nowego Sącza.

15 czerwca 2011 – Henryk Szewczyk, Nowak ulegnie? Manifestacja pod pomnikiem Armii Czerwonej, portal „Sądeczanin”.

17 czerwca 2011 – Monika Kowalczyk, Nie wysadzimy pomnika, „Dziennik Polski Nowosądecki” – wkładka do „Dziennika Polskiego”.

18 czerwca 2011 pod pomnikiem Armii Czerwonej w godz. 12-14 odbyła się manifestacja organizowana przez Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych z Krakowa, Związek Piłsudczyków, Klub „Gazety Polskiej” w Nowym Sączu i nasz Oddział PTH, z żądaniem usunięcia pomnika okupanta. Wypowiadali się Krzysztof Bzdyl (POKiN), Jacek Skoczeń (K„GP”), Leszek Zakrzewski (PTH), Ryszard Bocian (POKiN). Obecne były media lokalne („Sądeczanin”, RTK, Insat, TV Kraków). Protest zgromadził niestety ok. 20 osób za to był ochraniany przez 3 radiowozy policyjne i Straż Miejską. Po zakończeniu, policjanci wyrazili swoje poparcie dla akcji (prywatnie) i docenili walor poznawczy przemówień – w których staraliśmy się przedstawić dzieje tego pomnika i sprawy związane ze skutkami wkroczenia sowietów do Polski. Materiał (2’03”) został wyemitowany w „Kronice Krakowskiej” 18 VI 2011, godz. 18.30 „Nie chcą pomnika Armii Czerwonej. Protest w Nowym Sączu.”

(Patrz „DEMONSTRACJA 1” w części „A”).

18 czerwca 2011 – Henryk Szewczyk, Nowy Sącz. Pomnik sowiecki do rozbiórki. Nowak do Moskwy!, portal „Sądeczanin”.

20 czerwca 2011 – Monika Kowalczyk, Goń z pomnika bolszewika, „Dziennik Polski Nowosądecki” – wkładka do „Dziennika Polskiego”.

26 czerwca 2011 – Henryk Szewczyk, O pomniku w „Naszym Dzienniku”. Prezydent Nowak w opałach, portal „Sądeczanin”.

28 czerwca 2011 – Henryk Szewczyk, Mularczyk natarł Nowakowi uszy za pomnik Sowietów w N. Sączu, portal „Sądeczanin”.

21 lipca 2011 – Jacek Skoczeń, Co dalej z pomnikiem?, „Dobry Tygodnik Sądecki”.

21 lipca 2011 – Henryk Szewczyk, Kombatanci „S” do Nowaka: „Od Pana oczekujemy bycia Polakiem!”, portal „Sądeczanin”.

Lipiec 2011 – ukazał się artykuł Leszka Zakrzewskiego Na chwałę ruskiego oręża [w:] „Sądeczanin” nr 7 (43) lipiec 2011 (ISSN 1899-3443) s.84-89.

7 września 2011 – Henryk Szewczyk, Kolejna manifestacja pod pomnikiem Armii Czerwonej, portal „Sądeczanin”.

13 września 2011 – (MC), Apel do mieszkańców Nowego Sącza: Zażądajmy od prezydenta…, portal „Sądeczanin”.

14 września 2011 – Józef Wieczorek, W rocznicę uderzenia Armii Czerwonej na Polskę – manifestacja pod pomnikiem chwały Armii Czerwonej w Nowym Sączu. Czy „Orlęta Nowosądeckie” pójdą w ślady Orląt Lwowskich, portal „Sądeczanin”.

17 września 2011 – pod pomnikiem Armii Czerwonej w godz. 12-14 odbyła się manifestacja organizowana przez Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych z Krakowa, Związek Piłsudczyków, Klub „Gazety Polskiej” w Nowym Sączu, Sądecką Rodzinę Katyńską i nasz Oddział PTH, z żądaniem usunięcia pomnika okupanta. Wypowiadali się Krzysztof Bzdyl (POKiN), Jarek Rola (SRK), Leszek Zakrzewski (PTH), Ryszard Bocian (POKiN). Wartę honorową ze sztandarem pełnił przybyły specjalnie na tę okoliczność najmłodszy partyzant 3. Wileńskiej Brygady AK, por. Jerzy Widejko „Groszek” (r. 1933). Przybył p. Piotr Naimski (PiS), kandydat z okręgu sądeckiego na posła w najbliższych wyborach, wykłądowca w WSB-NLU. Obecne były media lokalne („Sądeczanin”, RTK, Insat, TV Kraków).

(Patrz „DEMONSTRACJA 2” w części „A”).

17 września 2011 – (dwd), Manifestacja przeciw sowieckiemu pomnikowi przebiegła spokojnie, portal „Sądeczanin”.

17 września 2011 – (BW), Piotr Naimski w Sączu. Pod pomnikiem i z kibicami Sandecji, portal „Sądeczanin”.

19 września 2011 – Sławomir Wrona, Mieszkańcy Sącza nie przyszli pod pomnik, „Gazeta Nowosądecka” – wkładka do „Polska Gazeta Krakowska”.

19 września 2011 – Alicja Fałek, Pół godziny na rozbiórkę, „Dziennik Polski Nowosądecki” – wkładka do „Dziennika Polskiego”.

23 września 2011 – R.L., Wara od pomnika Armii Czerwonej, Listy Czytelników do „Gazety Krakowskiej”, „Gazeta Nowosądecka” – wkładka do „Polska Gazeta Krakowska”.

23 września 2011 – Sławomir Wrona, Przestańmy się obrażać, zacznijmy rozmawiać, „Gazeta Nowosądecka” – wkładka do „Polska Gazeta Krakowska”.

30 września 2011 – Sławomir Wrona, Niczego pod przymusem robić nie zamierzam, „Gazeta Nowosądecka” – wkładka do „Polska Gazeta Krakowska”.

4 października 2011 – Jerzy Bukowski, Bukowski kontra Nowak w sprawie pomnika Armii Czerwonej, portal „Sądeczanin”.

10 listopada 2011 – Henryk Szewczyk, Oblali czerwoną farbą pomnik Armii Czerwonej, portal „Sądeczanin”.

12-13 listopada 2011 – Stanisław Śmierciak, Czerwona farba na pomniku czerwonoarmistów, „Gazeta Nowosądecka” – wkładka do „Polska Gazeta Krakowska”.

13 listopada 2011 – Jerzy Bukowski publikuje stanowisko POKiN dot. wydarzeń związanych z pomnikiem.

14 listopada 2011 – Jerzy Bukowski, Prezydent Nowak kompromituje PiS, portal „Sądeczanin”.

16 listopada 2011 – Jerzy Bukowski, Niech Nowy Sącz weźmie przykład z Krakowa, portal „Sądeczanin”.

22 listopada 2011 – Henryk Jankowski, Stanisław Palczewski, Czy Kaczyński pomoże usunąć pomnik Armii Czerwonej?, portal „Sądeczanin”.

24 listopada 2011 – Henryk Szewczyk, Kaczyński za, a nawet przeciw? Nowak triumfuje, portal „Sądeczanin”.

28 listopada 2011 – Sławomir Wrona, Prezydent Sącza nie słucha prezesa PiS, „Gazeta Nowosądecka” – wkładka do „Polska Gazeta Krakowska”.

28 listopada 2011 – Jerzy Bukowski, Jestem zawiedziony postawą Kaczyńskiego, portal „Sądeczanin”.

29 listopada 2011 – Henryk Szewczyk, Komentarz Szewczyka: Prezydent Nowak szkodzi miastu!, portal „Sądeczanin”.

5 grudnia 2011 – Jerzy Bukowski, Pomnik ku czci żołnierzy Armii Czerwonej na cmentarz komunalny?, portal „Sądeczanin”.

28 grudnia 2011 – Krzysztof Bzdyl, Odpowiedź na list pana Janusza Ładosia, „Dziennik Polski Nowosądecki” – wkładka do „Dziennika Polskiego”.

ROK 2012

20 stycznia 2012 – Jerzy Bukowski, Bukowski do Nowaka: Ma pan okazję wykazać się patriotyzmem., portal „Sądeczanin”.

25 stycznia 2012 – Henryk Szewczyk, Bukowski ponagla Nowaka. Kto ma rozebrać pomnik Sowieciarzy?, portal „Sądeczanin”.

2 marca 2012 w ratuszu Miasteczka Galicyjskiego odbyła się konferencja zorganizowana przez Muzeum we współpracy z IPN: W HOŁDZIE „WYKLĘTYM”… Podziemie niepodległościowe i opór społeczny na Sądecczyźnie w latach 1945–1956, podczas której zostały wygłoszone referaty Kol. Tomasza Koseckiego Oddział „Wojsko Polskie” 1945–1947 i Leszka Zakrzewskiego O pomniku wdzięczności Armii Czerwonej w Nowym Sączu.

Artykuł: Pomnik chwały Armii Czerwonej w Nowym Sączu – dzieje zakłamania [w:] „Masz synów w lasach, Polsko… Podziemie niepodległościowe i opór społeczny na Sądecczyźnie w latach 1945-1956.” pod red. Dawida Golika, wyd. Muzeum Okręgowe, Nowy Sącz 2014, ISBN 978-83-89989-63-5.

Relacje z konferencji:

http://sadeczanin.info/aktualnosci-sadeczanin-mlodych/art/31685

Relacje filmowe z rekonstrukcji:

RTK: http://www.youtube.com/watch?v=i997pIE0Dso

http://www.rtk.pl/dnn_rtk/Home/ViewVideo/tabid/63/Default.aspx?id=2050

TV Krynica: http://tvkrynica.pl/film/w_miasteczku_galicyjskim_armia_krajowa_zwyciezyla_ub-1643.html

16-22 kwietnia 2012 – Maciej Korkuć, Pomnik wdzięczności natychmiast! „Uważam Rze” nr 16 (63)/2012.

14 maja 2012 pismo POKiN, do wojewody małopolskiego Jerzego Millera, prezydenta miasta Ryszarda Nowaka, przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza Jerzego Wituszyńskiego, sygnowane przez Krzysztofa Bzdyla – przewodniczącego POKiN i Edwarda Wilhelma Jankowskiego sekretarza POKiN, z propozycja zorganizowania „okrągłego stołu” w Krakowie pod patronatem wojewody ws. pomnika sowieckiego w Nowym Sączu.

17 maja 2012 – na dziennik podawczy Ratusza wpłynęło pismo do prezydenta miasta Ryszarda Nowaka, przewodniczącego Rady Miasta Jerzego Wituszyńskiego (adresowane do wojewody małopolskiego Jerzego Millera) z propozycja zorganizowania „okrągłego stołu” w Krakowie pod patronatem wojewody ws. pomnika sowieckiego w Nowym Sączu.

22 maja 2012 – pismo WD-VI.5230.84.2012 wojewody małopolskiego Jerzego Millera do Krzysztofa Bzdyla – przewodniczącego POKiN i Edwarda Jankowskiego sekretarza POKiN z odpowiedzią na pismo z 14 maja i informacją o przekazaniu przez miasto projektu konserwatorskiego „liftingu” pomnika.

21 czerwca 2012 – Marcin Austyn, Lifting czerwonoarmistów, „Nasz Dziennik”.

http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20120621&typ=po&id=po29.txt

26 czerwca 2012 pismo POKiN, do wojewody małopolskiego Jerzego Millera, sygnowane przez Krzysztofa Bzdyla – przewodniczącego POKiN i Edwarda Wilhelma Jankowskiego sekretarza POKiN, w odpowiedzi na pismo WD-VI.5230.84.2012 wojewody małopolskiego Jerzego Millera ws. pomnika sowieckiego w Nowym Sączu.

25-26 sierpnia 2012 – Iwona Kamieńska, Zniknie z oczu nowosądeczan, „Polska Gazeta Krakowska”.

25-26 sierpnia 2012 – Iwona Kamieńska, Rzeźbę zlikwidują ale mogiła zostanie, Gazeta Nowosądecka” – wkładka do „Polska Gazeta Krakowska”.

10 września 2012 – delegacja POKiN spotkała się z wojewodą małopolskim Jerzym Millerem w urzędzie wojewódzkim w Krakowie. W rozmowie brali udział ze strony wojewody poza Millerem, Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk i Marcin Tatara Sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa . Ze strony POKiN udział wzięli prezes Polskiego Związku Więźniów Komunizmu płk Tadeusz Bieńkowicz, sekretarz Porozumienia Edward Jankowski i Krzysztof Bzdyl prezes Związku Konfederatów Polski Niepodległej.

Tematem spotkania było przeniesienie zbiorowego grobu zbiorowego kilku czerwonoarmistów w Nowym Sączu na cmentarz komunalny, jak również dokonanie rozbiórki lub przeniesienia na cmentarz znajdującego się blisko pomnika chwały Armii Czerwonej.

25 września 2012 – (s), Chcą więzienia dla Nowaka za pomnik Armii Czerwonej, portal „Sądeczanin”.

13 listopada 2012 – pismo WD-VI.5230.119.2012 wojewody małopolskiego Jerzego Millera do Krzysztofa Bzdyla – przewodniczącego POKiN i Edwarda Jankowskiego sekretarza POKiN.

28 listopada 2012 – pismo POKiN, sygnowane przez Krzysztofa Bzdyla – przewodniczącego POKiN i Edwarda Jankowskiego sekretarza POKiN do wojewody małopolskiego Jerzego Millera w odpowiedzi na pismo WD-VI.5230.119.2012.

8 grudnia 2012 – Henryk Szewczyk, Konsul Rosji chwali prezydenta Ryszarda Nowaka, portal „Sądeczanin”.

10 grudnia 2012 – Henryk Szewczyk, Konsul Rosji o pomniku Armii Czerwonej i Nowaku, portal „Sądeczanin”.

11 grudnia 2012 Pomnik czerwonoarmistów zniknie z Alei Wolności, „Polska Gazeta Krakowska”.

11 grudnia 2012 – Mariusz Kamieniecki, Nowy Sącz wolny od Armii Czerwonej, „Nasz Dziennik”.

11 grudnia 2012 – Henryk Szewczyk, Koniec z pomnikiem Armii Czerwonej. Decyzja wojewody!, portal „Sądeczanin”.

12 grudnia 2012 – wojewoda małopolski Jerzy Miller na konferencji prasowej w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie ogłosił swoją decyzje o przeniesieniu pochowanych 6-ciu czerwonoarmistów sprzed pomnika przy Alejach Wolności do kwater wojennych Armii Czerwonej na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Sączu i mającej nastąpić rozbiórce pomnika Chwały Armii Czerwonej – przez prezydenta miasta R.Nowaka.

12 grudnia 2012 – Maria Mazurek, Sowiecki pomnik zniknie z centrum, „Polska Gazeta Krakowska”.

12 grudnia 2012 – Maria Mazurek, Radziecki monument zniknie z Alej w Sączu, „Gazeta Nowosądecka” – wkładka do „Polska Gazeta Krakowska”.

12 grudnia 2012 – Henryk Szewczyk, Komentarz Szewczyka. Oszołomy wygrały z Nowakiem!, portal „Sądeczanin”.

12 grudnia 2012Nareszcie! Przenosiny grobu i pomnika sowieckich żołnierzy w Nowym Sączu już postanowione! portal „W Polityce”.

13 grudnia 2012 – Monika Chrobak, Pomnik Armii Czerwonej zniknie z Alei Wolności, „Dobry Tygodnik Sądecki”.

17 grudnia 2012 – PK, Pomnik Armii Czerwonej zostanie usunięty, „Miasto NS”.

ROK 2013

5 kwietnia 2013 – pismo Krzysztofa Bzdyla – przewodniczącego POKiN i Edwarda Jankowskiego sekretarza POKiN do wojewody małopolskiego Jerzego Millera z zapytaniem o zaawansowanie prac przy likwidacji pomnika.

7 kwietnia 2013 – Jerzy Bukowski, Edward Wilhelm Jankowski, Tracą cierpliwość. Co dalej z pomnikiem Armii Czerwonej?, portal „Sądeczanin”.

23 maja 2013 – Jerzy Bukowski, A co na to Rosjanie? dot. pisma wojewody ws. pomnika.

25 maja 2013 – Jerzy Bukowski, Wojewoda prosi o pozwolenie Rosjan? „Nasz Dziennik”.

25 maja 2013 – (s), Tracą cierpliwość. Co dalej z pomnikiem Armii Czerwonej?, portal „Sądeczanin”.

ROK 2014

27 stycznia 2014 – pismo R-IV/123/5283-13/RW/2014 sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Krzysztofa Kunerta do wojewody małopolskiego Jerzego Millera o tym, że Wydział Historyczno-Memorialny Ambasady FR w Warszawie nie zajął oficjalnego stanowiska ws. zamiaru likwidacji.

7 lutego 2014 – Paweł Szeliga, Wyciągną żołnierzy z grobu, „Gazeta Nowosądecka” – wkładka do „Polska Gazeta Krakowska”.

10 lutego 2014 – Leszek Zakrzewski o udzielił wywiadu red. Monice Chrobak dla PR Kraków nt. konieczności likwidacji pomnika Chwały Armii Czerwonej.

11 lutego 2014 – Leszek Zakrzewski o 10.00 pod pomnikiem Chwały Armii Czerwonej przy al. Wolności udzielił telewizyjnego wywiadu Mariuszowi Orzechowskiemu z The End Film Productions nt. konieczności likwidacji tego wątpliwego pomnika.

11 lutego 2014 – Leszek Zakrzewski o 14.30 pod pomnikiem Chwały Armii Czerwonej przy al. Wolności udzielił wywiadu dla Gazety Krakowskiej nt. konieczności likwidacji tego wątpliwego pomnika.

11 lutego 2014 – KT, Nowy Sącz: Brak „milczącej zgody” na ekshumację żołnierzy Armii Czerwonej, „Polska Gazeta Krakowska”.

12 lutego 2014 – Anna Oskierko, Nowy Sącz: Pomnik chwały Armii Czerwonej zostaje?, „Polska Gazeta Krakowska”.

12 lutego 2014 – Anna Oskierko, Rosyjskie „niet” wiąże ręce, „Gazeta Nowosądecka” – wkładka do „Polska Gazeta Krakowska”.

12 lutego 2014 – Anna Oskierko, Władze Rosji nie wyraziły zgody na ekshumację szczątków radzieckich żołnierzy w Nowym Sączu, portal „Polska Gazeta Krakowska”.

14 lutego 2014 – Leszek Małota, Pomnik chwały Armii Czerwonej powinien zniknąć, Listy, głosy Czytelników, „Gazeta Nowosądecka” – wkładka do „Polska Gazeta Krakowska”.

14 lutego 2014 – Anna Oskierko, Polacy dogadają się z Rosjanami: pomnik zniknie, „Gazeta Nowosądecka” – wkładka do „Polska Gazeta Krakowska”.

8 maja 2014 – (MC), Nowy Sącz: Rosjanie stawiają warunki w sprawie pomnika, portal „Sądeczanin”.

13 maja 2014 – Alicja Fałek, Rosjanie grają na czas? Pomnik nadal przy alei, „Gazeta Nowosądecka” – wkładka do „Polska Gazeta Krakowska”.

9 lipca 2014 – Leszek Zakrzewski przesłał red. Sławomirowi Wronie („Radio Kraków”; Slawomir.Wrona@radiokrakow.pl) wyciąg z „Wykazu obiektów poświęconych żołnierzom Armii Czerwonej na terenie Polski” (ROPWiM 1996), zawierający wykaz tego typu „pamiątek” na terenie byłego województwa nowosądeckiego.

12 września 2014 – pismo WD-VI.5231.19.2012 wojewody małopolskiego Jerzego Millera do Krzysztofa Bzdyla o tym, że przeniesienie szczątków planowane było na Marzec, ale nie doszło do tego ze względu na sprzeciw Rosji i że 6 sierpnia 2014 skierował pismo do ROPWiM o planach przeniesienia na wiosnę 2015 r.

17 września 2014 – Leszek Zakrzewski wziął udział w manifestacji (nielegalnej) pod pomnikiem chwały Armii Czerwonej przy Alejach Wolności w 75. rocznicę napaści ZSRR na Polskę. Była to kolejna manifestacja w sprawie usunięcia monumentu. Poseł Piotr Naimski (PiS) wyraził zdumienie faktem opiekowania się tym miejscem przez Gimnazjum nr 10. Z zaproszenia na demonstrację Włodzimierza Borzęckiego i Klubu Gazety Polskiej w Nowym Sączu pod pomnikiem Armii Radzieckiej skorzystało kilkadziesiąt osób, które wyrażały swoje niezadowolenie z obecności pomnika chwały Armii Czerwonej. Dobitnie w tej kwestii wyraził się też poseł Piotr Naimski. (Patrz „DEMONSTRACJA 3” w części „A”).

26 września 2014Ekshumacja zależna od Moskwy. Ta nie odpowiada, „ Dziennik Polski” (Londyn).

27 września 2014 – Leszek Zakrzewski wziął udział w demonstracji pod Pomnikiem Chwały Armii Czerwonej jako przewodniczący manifestacji, której PTH było jednym ze współorganizatorów. Zgłaszającym był Klub Gazety Polskiej Nowy Sącz II. Prawie sto osób zgromadziło dziś się pod pomnikiem krasnoarmiejców przy Alejach Wolności w Nowym Sączu, vis a vis sądeckiej Piety.


Organizatorzy:

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu

Związek Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89

RUCH BYŁYCH I PRZYSZŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH „NIEZŁOMNI”

Klub Gazety Polskiej Nowy Sącz

Krakowski Klub Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki

Stowarzyszenie Kibiców Sandecji Nowy Sącz

Stowarzyszenie „Młodzi Konfederaci”

Ruch Obrony Praworządności – Zygmunt Miernik

Konfederacja Polski Niepodległej „Niezłomni”

Wspierający:

Związek Weteranów Trzeciej Konspiracji 1956 – 1989

(Patrz „DEMONSTRACJA 4” w części „A”).

29 września 2014 – Wojciech Chmura, Szarpanina z policjantami pod pomnikiem Sowietów, „ „Polska Gazeta Krakowska”.

29 września 2014 – Wojciech Chmura, Pomnik Sowietów oblali farbą, „Gazeta Nowosądecka” – wkładka do „Polska Gazeta Krakowska”.

3 października 2014 – Wojciech Chmura, Zadyma objazdowa, „Gazeta Nowosądecka” – wkładka do „Polska Gazeta Krakowska”.

3 października 2014 – Marcelina z ul. Długosza, Co ci chłopcy zawinili? Głos w sprawie pomnika Sławy Armii Czerwonej, Listy, głosy Czytelników, „Gazeta Nowosądecka” – wkładka do „Polska Gazeta Krakowska”.

6 października 2014 – Rafał Kmak, Dura lex, sed lex…, „Miasto NS”.

30 października 2014 – (mika), Czy Kaczyński dyscyplinował Nowaka w sprawie pomnika czerwonoarmistów?, portal „Sądeczanin”.

3 listopada 2014 – Jerzy Bukowski, Apel do sądeckich parlamentarzystów w sprawie pomnika Armii Czerwonej. W ruch pójdą młotki, portal „Sądeczanin”.

5 listopada 2014 – Wojciech Chmura, Młotkami chcą atakować pomnik, „Gazeta Nowosądecka” – wkładka do „Polska Gazeta Krakowska”.

5 listopada 2014 – Zenon Baranowski, Z młotkiem na komunę, „Nasz Dziennik”.

5 listopada 2014 – Jerzy Bukowski, Pomnik Armii Czerwonej w Nowym Sączu pozbawiony sowieckich symboli.

5 listopada 2014 – na polecenie władz miasta, ekipa dokonała demontażu tablicy z sołdatami i usunięcie młoto-wiertarką napisów na kolumnach pomnika Armii Czerwonej. Leszek Zakrzewski udzielił wywiadu telewizji TVN24 i red. Monice Chrobak – Polskie Radio.

5 listopada 2014 – Bogumił Storch, Janusz Bobrek, Kinga Bednarczyk-Zborowska, Od rana demontują pomnik… prezydent ubiegł demonstrantów, portal „Sądeczanin”.

6 listopada 2014 – Jerzy Cebula, Wojciech Chmura, Usunęli sowieckie symbole, „Gazeta Nowosądecka” – wkładka do „Polska Gazeta Krakowska”.

6 listopada 2014 – Marcin Austyn, Nowosądeckie gaszenie pożaru, „Nasz Dziennik”.

6 listopada 2014 – Wiktor Ferfecki, Rozebrali sowiecki pomnik w Nowym Sączu, „Rzeczpospolita”.

6 listopada 2014 – Jerzy Bukowski, To historyczna chwila dla Nowego Sącza, portal „Sądeczanin”.

6 listopada 2014 – Wojciech Gąsiorowski, Mecenas Gąsiorowski: Kto przeprosi moich klientów?, portal „Sądeczanin”.

6 listopada 2014 – skontaktowała się red. Aleksandra Popow z „Film Station” (Białystok) w sprawie planowanej na 7 listopada realizacji materiału dot. demontażu pomnika. Otrzymała informacje dot. dziejów pomnika i kontakt do Jarosława Roli oraz wykaz organizacji, które w 2010 roku były przeciwne rozbiórce pomnika. Okazało się, że „Film Station” jest agencją pracującą na rzecz FR.

7 listopada 2014 – Wojciech Chmura, Trotyl, „oszołomy” i młotki, „Gazeta Nowosądecka” – wkładka do „Polska Gazeta Krakowska”.

7 listopada 2014 – skontaktowała się red. Maria Cze­ka­lo­wa-De­mi­dow­ska (Ro­sjan­ka miesz­ka­ją­ca w War­sza­wie) i Leonid Wozniaczuk z Moskwy. Leszek Zakrzewski udzielił wywiadu red. Marinie Naumowej z portalu „Wiesti.ru”. Oczywiście z pełną świadomością tego, że TV z Kaliningradu będzie po swojemu przedstawiać ten problem – na potrzeby odbiorców w Rosji.

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2107655#

7 listopada 2014 – (za Polski Radiem), Rosjanie są oburzeni niszczeniem pomnika w Nowym Sączu, portal „Sądeczanin”.

7 listopada 2014 – Halina Komar, Jestem oburzona, Rosjanie to dobrzy ludzie!, portal „Sądeczanin”.

8 listopada 2014 – Leszek Zakrzewski, Sprawa pomnika. Glossa do tekstu Haliny Komar, portal „Sądeczanin”.

9 listopada 2014 – (s), Manifestacja aktualna. Bez kilofów i młotków, portal „Sądeczanin”.

9 listopada 2014 – w godz. 13.00-15.00 pod pozostałością po pomniku Chwały Armii Czerwonej przy Alejach Wolności odbyła się manifestacja środowisk patriotycznych i niepodległościowych – głównie z Krakowa i Śląska, przeciw istnieniu komunistycznych pamiątek w przestrzeni publicznej Polski. Organizatorami były: Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, Związek Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89, Ruch Byłych i Przyszłych Więźniów Politycznych „Niezłomni”, Stowarzyszenie „Młodzi Konfederaci”, Ruch Obrony Praworządności – Zygmunt Miernik, Konfederacja Polski Niepodległej „Niezłomni”.

(Patrz „DEMONSTRACJA 5” w części „A”).

9 listopada 2014 – Adam Somka, Skala postkomuny w Nowym Sączu jest nieprawdopodobna, portal „Sądeczanin”.

10-11 listopada 2014 – Ewelina Skowron, Pikieta przyjezdnych jednak bez młotków, „Gazeta Nowosądecka” – wkładka do „Polska Gazeta Krakowska”.

13 listopada 2014 – TISS, Słomka: należy oddzielić naród rosyjaki od generała KGB Vladimira Putina, „Dobry Tygodnik Sądecki”.

25 listopada 2014Goławska ściga sprawców zniszczenia pomnika Sowieciarzy, portal „Sądeczanin”

28 listopada 2014 – Alicja Fałek, Niezłomni zamiast Sowietów, „Gazeta Nowosądecka” – wkładka do „Polska Gazeta Krakowska”.

Listopad 2014 – Leszek Zakrzewski, Pomnik chwały Armii Czerwonej – relikt komunistycznej przeszłości [w:] „Bethania” R XXIII nr 9(211), pismo Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu i Parafii Ducha Świętego, listopad 2014.

8 grudnia 2014 – Marcin Austyn, Piłsudski wyprze czerwonoarmistów?, „Nasz Dziennik”.

ROK 2015

9 lutego 2015 – Paweł Szeliga, Żądają głowy komendanta sądeckiej policji, „Gazeta Nowosądecka” – wkładka do „Polska Gazeta Krakowska”.

25 marca 2015 – Leszek Zakrzewski przygotował pismo do wojewody małopolskiego Jerzego Millera. Zbieraniem podpisów zajął się p. Mariusz Szewczyk. Pod listem podpisali się: senator Stanisław Kogut, posłowie: Piotr Naimski, Andrzej Romanek, Arkadiusz Mularczyk, Andrzej Czerwiński, Marian Cycoń, członek zarządu województwa Leszek Zegzda, przewodnicząca Rady Miasta Bożena Jawor, szef sądeckiej „Solidarności” Andrzej Szkaradek i Leszek Zakrzewski, prezes Oddziału PTH.

http://www.sadeczanin.info/wiadomosci,5/apeluja-do-millera-o-przeniesienie-kosci-czerwonoarmistow,70812#.VRlg7_ysWVM

http://www.dts24.pl/ekshumujmy-radzieckich-zolnierzy_33037.html

http://www.naszdziennik.pl/wpis/1983,kiedy-nastapi-ekshumacja-czerwonoarmistow-w-nowym-saczu.html

30 marca 2015 – Henryk Szewczyk, Apelują do Millera o przeniesienie szczątków czerwonoarmistów, portal „Sądeczanin”.

1 kwietnia 2015 – JG, Rosja zgodziła się na ekshumację sołdatów. Rozmowa z Zakrzewskim, portal „Sądeczanin”.

2 kwietnia 2015 – Alicja Fałek, Rosja zgadza się na ekshumację, „Gazeta Nowosądecka” – wkładka do „Polska Gazeta Krakowska”.

9 kwietnia 2015 – pismo POKiN do wojewody małopolskiego Jerzego Millera, sygnowane przez Jerzego Bukowskiego – przewodniczącego POKiN i Edwarda Wilhelma Jankowskiego – sekretarza POKiN o przeniesienie pochowanych w mogile przed pomnikiem.

17 kwietnia 2015 – Jerzy Bukowski, Edward Wilhelm Jankowski, Wojewoda obiecuje ekshumację czerwonoarmistów latem, portal „Sądeczanin”.

Reklamy

2 comments on “Zwycięstwo w Nowym Sączu ! Patrioci uniewinnieni !

  1. Pingback: Ks.Tadeusz Isakowicz-Zaleski | Uniewinnienie polskich patriotów w Nowym Sączu

  2. Pingback: Errata do przedmiotu debaty Krakowskiej Loży Historii Współczesnej IPN dotyczącej pomników wdzięczności Armii Czerwonej za zniewolenie Polski | Blog akademickiego nonkonformisty - Józefa Wieczorka

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s