Żołnierze Wyklęci pod Wawelem

1

Żołnierze Wyklęci pod Wawelem

Wystawa IPN

Kraków, sierpień 2015 r.

(zdjęcia – Józef Wieczorek)

3

2

5

6

4

Za przegonienie bolszewika z pomnika – przed sądem w Nowym Sączu

8

Tu stał kiedyś pomnik chwały Armii Czerwonej –

teraz (19 sierpnia 2015 r.)  stoją kombatanci walki o jego usunięcie

Trzeba jednak podkreślić, że łatwiej było przegonić bolszewików spod Warszawy w 1920 r.

niż z Nowego Sącza w III RP !

Za przegonienie bolszewika z pomnika – przed sądem w Nowym Sączu

po raz kolejny 19 sierpnia 2015 r.

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

2

4

5

6

7

Rozprawa odbywała się pod takim „godłem”

Czy wyroki wydawane pod takim niezgodnym z prawem  „godłem” winny mieć moc prawną ?

3

Tak wygląda godło Polski – http://godlo.pl/

godlo-polski-250x295

POKiN 1

POKIN 2

Patriotyczny Park Jordana łączy młodych Polaków

1

Patriotyczny Park Jordana łączy młodych Polaków

(także spoza obecnych granic Polski)

Kraków, 8 sierpnia 2015 r.

(tekst i zdjęcia – Józef Wieczorek)

Patriotyczny Park Jordana znalazł się (nie po raz pierwszy) na szlaku międzynarodowej kolonii „ Łączy nas historia” dla dzieci polskich z Białorusi ( głównie z Grodna) i Litwy ( głównie z Niewiaży). Nie bez przyczyny. Jest to park, który od czasów działalności dr Henryka Jordana, jeszcze pod zaborami, łączy, zgodnie z ideą tego znakomitego doktora i patrioty, rekreację i sport z wychowaniem patriotycznym.

Prezydent Andrzej Duda w Orędziu przed Zgromadzeniem Narodowym (http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,1,oredzie-prezydenta-rp-andrzeja-dudy-przed-zgromadzeniem-narodowym.html)  w dniu 6 sierpnia 2015 r. powiedział „ Dziś miliony naszych rodaków są rozsiane po całym świecie. Oni potrzebują większego kontaktu z Polską. Oni potrzebują aktywności ze strony rządzących. W związku z tym podjąłem decyzję, że w ramach Kancelarii Prezydenta powstanie biuro do spraw Polonii i Polaków za granicą, po to aby te zadania aktywnie podjąć.Jest wśród nich wielu młodych ludzi, wielu młodych Polaków, którzy urodzili się za granicą, ale o Polsce cały czas pamiętają, bo wychowano ich w polskiej tradycji. Ale to także Polacy, którzy przy przesunięciu granic przed dziesiątkami lat pozostali pozostawieni na Wschodzie. To także ci, którzy zostali tam wywiezieni. Wielu z nich chciałoby wrócić – i to jest zadanie, powiedziałbym, dziejowe dla polskiego państwa ….., trzeba wspierać ich po to, aby młodzi o Polsce nie zapominali.

Patriotyczny Park Jordana jest jednym z tych miejsc, które stanowią takie wsparcie dla Polaków żyjących za granicami, szczególnie dla młodych Polaków, aby o Polsce nie zapominali. W Parku Jordana mogą poznawać historię Polski znaczoną pomnikami wielkich Polaków ustawionych w Parku przez dr Henryka Jordana i Kazimierza Cholewę. Ta historia łączy Polaków z kraju i zagranicy i te związki trzeba wzmacniać i działać na rzecz powrotu Polaków do kraju przeżywającego katastrofę demograficzną.

W Parku młodzi Polacy mogą się jednocześnie bawić, integrować w radosnej i historycznej przestrzeni,  co całkiem przypadkowo mogłem zaobserwować i udokumentować wieczorem 8 sierpnia 2015 r. a migawki z tego spotkanie niżej przedstawiam.

4

9

Gospodarz spotkania z młodymi Polakami z zagranicy –

Prezes Towarzystwa Parku im. dr Henryka Jordana – Kazimierz Cholewa

3

6

5

8

14

15

16

17

18

Dr Janusz Kamocki – specjalny gość  spotkania opowiada o działalności niepodległościowej młodych Polaków

12

11

19

1020

P.S.

Trzeba wyrazić zadowolenie, że antypatriotyczna kampania Gazety Wyborczej przeciwko Parkowi Jordana. nie miała żadnego wpływu na przebieg szlaku młodych Polaków z zagranicy spędzających wakacje w Krakowie, ani na ich radosne samopoczucie w Parku Jordana.

Martwić może jedynie fakt, że utrata kontaktu z rzeczywistością GW i antypolski charakter jej kampanii nienawiści,  nie zraża sporej części polskich „elit” (szczególnie akademickich) do jej poczynań.

Od 6 sierpnia 2015 r. jest nadzieja na naprawę Polski, także dla Polaków obecnie żyjących poza granicami Ojczyzny, ale bez naprawy elit (szczególnie tych formujących kolejne elity), ta nadzieja może być płonna.