Recital Leszka Kazimierskiego w KKW

p

Recital Leszka Kazimierskiego w Krakowskim klubie Wtorkowym

22 grudnia 2015 r.

(dokumentacja, transmisja do niepoprawneradio.pl  – Józef Wieczorek) 

1

Reklamy

Węgierskim śladem w Krakowskim Klubie Wtorkowym

1

Czy Polska pójdzie w ślady Węgier

– rozważania w ujęciu historycznym i współczesnym

prowadzą w Krakowskim Klubie Wtorkowym:

Konsul Generalny Węgier   Adrienne Kormendny 

i Tadeusz Kopyś z Instytutu Europeistyki UJ 

oraz Adam Kalita  

(dokumentacja i transmisja na żywo do niepoprawneradio.pl

– Józef Wieczorek)

3