Niechciane [?] 15 lat istnienia IPN

1

Niechciane dziecko III RP ?

15 lat istnienia IPN

Panel dyskusyjny w historycznej Sali BHP  w Stoczni Gdańskiej

Uczestnicy panelu:

Łukasz Kamiński (prezes IPN),

2

Piotr Semka

8

Andrzej Zybertowicz

5

Moderator: Adam Hlebowicz

3

10 grudnia 2015 r.

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

Reklamy

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski o konieczności pamięci o ludobójstwie na Wołyniu

0

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski o konieczności pamięci

o ludobójstwie na Wołyniu 

w Krakowskim Klubie Wtorkowym

8 grudnia 2015 r.

(dokumentacja – Józef Wieczorek)

 

2

1

Usunąć komunistyczne relikty z Polski

POKiN

Usunąć komunistyczne relikty z Polski

Prezydent RP Andrzej Duda

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński

Premier Beata Szydło

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie apeluje do Szanownych Adresatów o doprowadzenie do rychłego uchwalenia ustawy nakazującej usunięcie wszystkich reliktów komunistycznych, w tym szczególnie monumentów ku czci Armii Czerwonej. Obiekty te nazywane są przez policję i prokuraturę pomnikami, a osoby żądające ich usunięcia bezpodstawnie oskarża się o znieważanie ich.

Przez ostatnie dwie kadencje rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego mieliśmy do czynienia z akcjami represji wobec środowisk kombatanckich oraz osób represjonowanych. Takie działania mają miejsce w wielu polskich miastach i są połączone z używaniem przemocy fizycznej oraz kierowaniem aktów oskarżenia do sądów przeciw patriotom domagającym się usunięcia znaków pamięci Armii Czerwonej.

Typowym przykładem tych działań jest Nowy Sącz, gdzie kilkanaście procesów odbywa się od lutego br. i z powodu ciągłego odwoływania się policji oraz prokuratury od wyroków ich końca nie widać.

Organizacje kombatantów, więźniów politycznych i weteranów walk o niepodległą Polskę są oburzone takim stanem rzeczy. Nasze Porozumienie oraz inne stowarzyszenia wystosowały do poprzednich władz dziesiątki, a może nawet setki listów domagających się ustawowego rozwiązania tej sprawy. Niestety koalicja PO i PSL była władzą kompletnie zwasalizowaną i podporządkowującą rację stanu Polski interesom Moskwy, dlatego nie była zdolna do usunięcia okupacyjnych złogów

.

POKiN pokłada wielkie nadzieje w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, wierząc że będzie on dbał o Polskę i prowadził rozumną politykę historyczną. Interes niepodległej Rzeczypospolitej wymaga szybkiego uchwalenia ustawy o usunięciu reliktów komunistycznych. II RP potrafiła takie sprawy załatwić w ciągu kilku pierwszych lat jej istnienia, bo uważała to za swój moralny i polityczny obowiązek.

Dlatego apelujemy do Sejmu o uchwalenie stosowanej ustawy w pierwszych stu dniach kadencji, a do rządu, aby poinformował policję, że czasy wszechwładzy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz postkomuny już się skończyły i mają od tej pory służyć narodowi polskiemu, nie zaś Rosji oraz wycofać z sądów wszystkie oskarżenia o działalność patriotyczną, którą policja nazywa chuligaństwem.

Apelujemy do Szanownych Adresatów naszego apelu o zrozumienie ważności tych spraw i odpowiednio szybkie działania.

Sekretarz POKiN – Edward Wilhelm Jankowski

Przewodniczący POKiN – płk Tadeusz Bieńkowicz

Węgierskim śladem w Krakowskim Klubie Wtorkowym

1

Czy Polska pójdzie w ślady Węgier

– rozważania w ujęciu historycznym i współczesnym

prowadzą w Krakowskim Klubie Wtorkowym:

Konsul Generalny Węgier   Adrienne Kormendny 

i Tadeusz Kopyś z Instytutu Europeistyki UJ 

oraz Adam Kalita  

(dokumentacja i transmisja na żywo do niepoprawneradio.pl

– Józef Wieczorek)

3