Ułańskie migawki z krakowskiego 3 Maja 2015 r.

0

Ułańskie migawki z krakowskiego  3 Maja 2015 r. 

(zdjęcia – Józef Wieczorek)

1

3

4a

6

10

11

14

16

24

25

29

40

34

42

43