Patriotyczny Park Jordana łączy młodych Polaków

1

Patriotyczny Park Jordana łączy młodych Polaków

(także spoza obecnych granic Polski)

Kraków, 8 sierpnia 2015 r.

(tekst i zdjęcia – Józef Wieczorek)

Patriotyczny Park Jordana znalazł się (nie po raz pierwszy) na szlaku międzynarodowej kolonii „ Łączy nas historia” dla dzieci polskich z Białorusi ( głównie z Grodna) i Litwy ( głównie z Niewiaży). Nie bez przyczyny. Jest to park, który od czasów działalności dr Henryka Jordana, jeszcze pod zaborami, łączy, zgodnie z ideą tego znakomitego doktora i patrioty, rekreację i sport z wychowaniem patriotycznym.

Prezydent Andrzej Duda w Orędziu przed Zgromadzeniem Narodowym (http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,1,oredzie-prezydenta-rp-andrzeja-dudy-przed-zgromadzeniem-narodowym.html)  w dniu 6 sierpnia 2015 r. powiedział „ Dziś miliony naszych rodaków są rozsiane po całym świecie. Oni potrzebują większego kontaktu z Polską. Oni potrzebują aktywności ze strony rządzących. W związku z tym podjąłem decyzję, że w ramach Kancelarii Prezydenta powstanie biuro do spraw Polonii i Polaków za granicą, po to aby te zadania aktywnie podjąć.Jest wśród nich wielu młodych ludzi, wielu młodych Polaków, którzy urodzili się za granicą, ale o Polsce cały czas pamiętają, bo wychowano ich w polskiej tradycji. Ale to także Polacy, którzy przy przesunięciu granic przed dziesiątkami lat pozostali pozostawieni na Wschodzie. To także ci, którzy zostali tam wywiezieni. Wielu z nich chciałoby wrócić – i to jest zadanie, powiedziałbym, dziejowe dla polskiego państwa ….., trzeba wspierać ich po to, aby młodzi o Polsce nie zapominali.

Patriotyczny Park Jordana jest jednym z tych miejsc, które stanowią takie wsparcie dla Polaków żyjących za granicami, szczególnie dla młodych Polaków, aby o Polsce nie zapominali. W Parku Jordana mogą poznawać historię Polski znaczoną pomnikami wielkich Polaków ustawionych w Parku przez dr Henryka Jordana i Kazimierza Cholewę. Ta historia łączy Polaków z kraju i zagranicy i te związki trzeba wzmacniać i działać na rzecz powrotu Polaków do kraju przeżywającego katastrofę demograficzną.

W Parku młodzi Polacy mogą się jednocześnie bawić, integrować w radosnej i historycznej przestrzeni,  co całkiem przypadkowo mogłem zaobserwować i udokumentować wieczorem 8 sierpnia 2015 r. a migawki z tego spotkanie niżej przedstawiam.

4

9

Gospodarz spotkania z młodymi Polakami z zagranicy –

Prezes Towarzystwa Parku im. dr Henryka Jordana – Kazimierz Cholewa

3

6

5

8

14

15

16

17

18

Dr Janusz Kamocki – specjalny gość  spotkania opowiada o działalności niepodległościowej młodych Polaków

12

11

19

1020

P.S.

Trzeba wyrazić zadowolenie, że antypatriotyczna kampania Gazety Wyborczej przeciwko Parkowi Jordana. nie miała żadnego wpływu na przebieg szlaku młodych Polaków z zagranicy spędzających wakacje w Krakowie, ani na ich radosne samopoczucie w Parku Jordana.

Martwić może jedynie fakt, że utrata kontaktu z rzeczywistością GW i antypolski charakter jej kampanii nienawiści,  nie zraża sporej części polskich „elit” (szczególnie akademickich) do jej poczynań.

Od 6 sierpnia 2015 r. jest nadzieja na naprawę Polski, także dla Polaków obecnie żyjących poza granicami Ojczyzny, ale bez naprawy elit (szczególnie tych formujących kolejne elity), ta nadzieja może być płonna.

Galeria Wielkich Polaków XX Wieku w Parku Jordana na szlaku historii w Małopolsce

1

Galeria Wielkich Polaków XX Wieku w Parku Jordana na szlaku historii w Małopolsce

Krakowski IPN opracował skoroszyt edukacyjny „Na szlakach historii w Małopolsce. Galeria wielkich Polaków”, który jest także do  pobrania w formacie pdf  Na szlakach historii w Małopolsce. Galeria wielkich Polaków (pdf) 53.67 MB

Skoroszyt  poświęcony jest postaciom upamiętnionym w Galerii Wielkich Polaków XX wieku  w Parku Jordana  wg koncepcji  Prezesa Towarzystwa Parku im dr H. Jordana – Kazimierza Cholewy .

Skoroszyt jest adresowany przede wszystkim do nauczycieli oraz uczniów szkół małopolskich – podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

Ponieważ „Galeria Wielkich Polaków XX wieku” powiększy się jeszcze o kilka pomników, publikacja będzie uzupełniona o kolejne postacie.

2

3

4

5

6

W Parku Jordana – bez miłosierdzia

3

W Parku Jordana – bez miłosierdzia

(zdjęcia i tekst – Józef Wieczorek)

Po południu w Niedzielę Miłosierdzia Bożego wybrałem się rowerem do pobliskiego Parku Jordana, gdzie znajduje się m. in. pomnik św. Jana Pawła II, który to święto ustanowił.  Zauważyłem pomnik św. Jana Pawła II poplamiony przez ptaki, bez jednego kwiatka wokół, ale za to otoczony lasem namiotów.4

Podobnie zresztą wyglądały inne pomniki duchownych zlokalizowanych w tym sektorze  Galerii Wielkich Polaków XX wieku niemal całkowicie przesłonięte namiotami.

1

7

Przy pomniku bł. ks. Jerzego Popiełuszki zlokalizowano szalety

8

Okazało się, że jest to impreza edukacyjna promująca parki narodowe

11

12

zdaje się zorganizowana przez WFOSiGW,  aby dzieci wyrosły na przyjaciół tych parków i ich przyrody.

10

Idea piękna, ale czego dzieciaki dzięki takiej imprezie mogą się nauczyć ?

Na pewno mogą się nauczyć jak dewastować przyrodnicze i kulturowe otoczenie patriotycznej części Parku Jordana – parku rzeczywiście o dużych walorach rekreacyjnych i edukacyjnych licznie odwiedzanego od czasów Henryka Jordana  przez dzieci, jak i dorosłych.

Park zajmuje powierzchnię ponad 20 ha i jest wystarczająco miejsca, polan, aby na nich taką imprezę z lasem namiotów urządzić i uczyć dzieciaków przyjaźni do parków.  Usytuowanie imprezy wokół pomników duchownych – Wielkich Polaków XX wieku, przyjazne, jak ilustrują zdjęcia, nie było. Żadnej dbałości o otoczenie nie dało się zauważyć, wręcz przeciwnie. W Święto Miłosierdzia Bożego pomnik Największego z Polaków został niemiłosiernie i całkiem nie po Bożemu potraktowany.

W Parku spotkałem starszych mieszkańców Krakowa, którzy oburzenie tym faktem wyrażały. Niestety nie dostałem zgody aby to oburzenie zarejestrować filmowo.

Obywatele niby wolnego kraju jakoś nie czują się w nim  wolni. Trudno się dziwić skoro obywatelska postawa od lat, a nawet wieków, była i nadal jest represjonowana. Rada Dzielnicy V Krakowa, w której znajduje się Park Jordana, po tym jak ją informowałem o problemach tej dzielnicy, m.in. związanych z Parkiem i jego otoczeniem, po prostu mnie ‚zabanowała’. Nie chce mieć kontaktu z aktywnymi, pro-obywatelskimi  mieszkańcami dzielnicy, mimo że na kontakt z mieszkańcami ma specjalny budżet z kasy miasta ( z kieszeni podatnika, też mieszkańca V dzielnicy). Rada cierpi zresztą na alergię Parku Jordana, szczególnie przeszkadza jej w zarządzaniu dzielnicą ‚nadmiar’ patriotyzmu unoszący się z Parku nad  Dzielnicę V, a nawet nad cały Kraków ( i nie tylko Kraków).

Oduczenie mieszkańców obywatelskości skutkuje tym co widać na każdym kroku, a decydenci niemiłosiernie traktują przestrzeń publiczną i negatywnie wpływają na edukację, nie tylko dzieci.