Relacje Kościół – państwo u schyłku PRL na konferencji „Sen o wolności- głód nadziei”

61

Relacje Kościół – państwo u schyłku PRL  

Wykłady naukowców IPN na konferencji „Sen o wolności- głód nadziei”

w 30 rocznicę protestu głodowego  „Przeciw przemocy” w Bieżanowie  – 19 lutego  1985 r.

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

Panel I: prowadzenie dr Michał Wenklar

– Relacje państwo – Kościół katolicki w ostatniej dekadzie PRL (1979–1989) – prof. dr hab. Jan Żaryn (IPN / UKSW)

– Działania operacyjne SB wobec duchowieństwa w latach 80. – dr hab. Filip Musiał, prof. Ignatianum (IPN Kraków / Akademia Ignatianum)

– Represje wobec duchowieństwa polskiego w ostatniej dekadzie PRL – ks.prof. dr hab.Józef Marecki (IPN Kraków/UPJP II)

 

Panel II: prowadzenie ks. prof. dr hab. Józef Marecki

– Protesty głodowe w PRL jako forma oporu i sprzeciwu – dr Cecylia Kuta (IPN Kraków)

– Pomoc Kościoła krakowskiego dla internowanych i represjonowanych w latach 80. w świetle materiałów znajdujących się w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie – ks. prof. dr hab. Jacek Urban (UPJP II)

32

34

80

53

36

77

40

76

84

79