Jan Karski w komiksie – spotkanie w Muzeum AK

3

Jan Karski w komiksie – spotkanie w Muzeum AK

Promocja komiksu  „Jan Karski – człowiek, który odkrył Holokaust”

z udziałem autorów – Włochów Marco Rizzo i Lelio Bonaccorso.

Organizatorzy: Muzeum Armii Krajowej, Wydawnictwo Alter,

Instytut Polski w Rzymie oraz Włoski Instytut Kultury w Krakowie.

Kraków, 12 maja 2015 r. 

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

40

5a

22

39

9

19

6

13

23

25

26

29

28

21

18

17

31

32

35

37

38