Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego na Wawelu z okazji rocznicy urodzin

10

Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego na Wawelu

z okazji rocznicy urodzin ( 5.12.1867)

Kraków, 6 grudnia 2015 r.

(zdjęcia – Józef Wieczorek)

2.jpg67811

12131516

1719

20