Komenda Policji w Nowym Sączu przegrywa proces w obronie ‚godności’ pomnika Armii Czerwonej

2

Komenda Policji w Nowym Sączu przegrywa proces

w obronie ‚godności’ pomnika Armii Czerwonej  

Nowy Sącz, 4 listopada 2015 r.

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

7

13

3

14

4

15

10

12