Ludobójstwo Ormian – Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski w Klubie „Kamieniołom”

1

Ludobójstwo Ormian – 100 lat niezagojonej rany

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski na spotkaniu w Klubie „Kamieniołom”

Kraków, 20 kwietnia 2015 r. 

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

5

6

2

3

4

9

7

10

12

13

14

15

16