Wacław Szacoń i Stanisław Szuro – żołnierze WiN nagrodzeni przez IPN

a

Wacław Szacoń i Stanisław Szuro – żołnierze WiN nagrodzeni przez IPN

Uroczystość – nagroda IPN „Świadek Historii”

 w Sali Fontany Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 

12 października 2015

(zdjęcia – Józef Wieczorek) 

3

0

1

3

4

4

1

2

f