Patrioci nie chcą złych policjantów – przykład z Nowego Sącza przed sądem

7

Patrioci nie chcą złych policjantów

– przykład z Nowego Sącza przed sądem

( z już usuniętym pomnikiem ku czci Armii Czerwonej w tle) 

Nowy Sącz, 26 listopada 2015 r.

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

6

1

4

2

Komenda Policji w Nowym Sączu przegrywa proces w obronie ‚godności’ pomnika Armii Czerwonej

Rozprawa sądowa w ramach represji policyjnych za ‚znieważanie’ obiektu chwały Armii Czerwonej w Nowym Sączu

Dokumentacja manifestacji patriotycznej z dnia 27 września 2014 r.

przed ‚pomnikiem’ ku czci Armii Czerwonej w Nowym Sączu

https://wkrakowie2014cd.wordpress.com/2014/09/28/zapis-filmowy-manifestacji-patriotycznej-pod-pomnikiem-hanby-iii-rp-w-nowym-saczu/

Zapis filmowy manifestacji patriotycznej pod pomnikiem hańby III RP w Nowym Sączu

Relikt instalacji systemu komunistycznego

w 25 lat pod ‚obaleniu komunizmu’ (?)

pod ochroną policji – casus nowosądecki

Nowy Sącz 27 września 2014 r.

(zdjęcia i wideo– Józef Wieczorek)

Kombatanci pogonili bolszewika z nowosądeckiego pomnika

https://www.youtube.com/watch?v=06o8Mus4J70

Leszek Zakrzewski PTH Nowy Sącz o historii monumentu ku czci Armii Czerwonej w Nowym Sączu

https://www.youtube.com/watch?v=t8s23uXlifg

Akcja policji wobec kombatantów walki o wolną Polskę – Nowy Sącz, 2014

https://www.youtube.com/watch?v=AV4cTJXYN5s

Wykład Adama Słomki dla nowosądeckiej policji – po manifestacji 27 września 2014 r.

https://www.youtube.com/watch?v=vV845LHENE4