Ks. Adolf Chojnacki – represjonowany patriota i kustosz pamięci narodowej

0

Ks. Adolf Chojnacki – represjonowany patriota i kustosz pamięci narodowej

Konferencja ” Sen o wolności – głód nadziei”

w 30 rocznicę protestu głodowego w Krakowie- Bieżanowie

Panel III: prowadzenie dr Cecylia Kuta

Bądźmy solidarni w walce ze złem – geneza, przebieg i konsekwencje protestu głodowego

   w kościele pw.  Narodzenia NMP w Krakowie Bieżanowie w 1985 r. – dr Monika Litwińska (IPN Kraków)

– Ksiądz Adolf Chojnacki jako patriota i kustosz pamięci narodowej – dr Łucja Marek (IPN Katowice)

– Represje wobec ks. Adolfa Chojnackiego – Michał Malec (IPN Kraków)

Kraków- Bieżanów 19 lutego 2015 r.

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

2

1

3

4

5

7

16

6