Z Adamem Brońskim tam gdzie zginął „Uskok” – Zdzisław Broński (AK-WiN)

0

Z Adamem Brońskim  

ab

tam gdzie zginął „Uskok” – Zdzisław Broński (AK-WiN), Jego Ojciec

Nowogród ( dawniej Dąbrówka) k. Lublina, 21 czerwca 2015 r.  

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek) 

4

5

2

1

Zdzisław Broński „Uskok”, Pamiętnik

Pamięci „Uskoka” – Zdzisława Brońskiego i Jego żołnierzy (AK-WiN) w Kijanach k.Lublina

1

Pamięci „Uskoka” – Zdzisława Brońskiego i Jego żołnierzy (AK-WiN) w Kijanach k.Lublina

z Adamem Brońskim – synem „Uskoka”

ab

czerwiec 2015 r.

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

2

3

6

4

7

8

14

9

11

13

12

Na miejscu akcji UB wobec podziemia niepodległościowego w Łuszczowie k. Lublina

2

Na miejscu akcji UB wobec podziemia niepodległościowego w Łuszczowie k. Lublina

Opowiada Magdalena Zarzycka-Redwan – urodzona w więzieniu na Zamku Lubelskim

po aresztowaniu jej rodziców – Władysława  i Stefanii Zarzyckich 

oraz Wacław Szacoń  „Czarny” 

21 czerwca 2015 r.

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

1

3

5

4