Komenda Policji w Nowym Sączu przegrywa proces w obronie ‚godności’ pomnika Armii Czerwonej

2

Komenda Policji w Nowym Sączu przegrywa proces

w obronie ‚godności’ pomnika Armii Czerwonej  

Nowy Sącz, 4 listopada 2015 r.

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

7

13

3

14

4

15

10

12

Niezłomnym – Ojczyzna – realizacja projektu pomnika w Morawicy k/Krakowa

a

Niezłomnym Ojczyzna

realizacja projektu pomnika w Morawicy k/Krakowa

 ks. W.Palmowski w Krakowskim Klubie Wtorkowym

oraz  Kazimierz Łapczyński (działacz podziemia solidarnościowego)

Prowadzący – Miłosz Horodyski 

Kraków, 29 września 2015 r.

(zdjęcie, wideo – Józef Wieczorek)

1

2

1

3

Za przegonienie bolszewika z pomnika – przed sądem w Nowym Sączu

8

Tu stał kiedyś pomnik chwały Armii Czerwonej –

teraz (19 sierpnia 2015 r.)  stoją kombatanci walki o jego usunięcie

Trzeba jednak podkreślić, że łatwiej było przegonić bolszewików spod Warszawy w 1920 r.

niż z Nowego Sącza w III RP !

Za przegonienie bolszewika z pomnika – przed sądem w Nowym Sączu

po raz kolejny 19 sierpnia 2015 r.

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

2

4

5

6

7

Rozprawa odbywała się pod takim „godłem”

Czy wyroki wydawane pod takim niezgodnym z prawem  „godłem” winny mieć moc prawną ?

3

Tak wygląda godło Polski – http://godlo.pl/

godlo-polski-250x295

POKiN 1

POKIN 2