Pomniki wdzięczności Armii Czerwonej za zniewolenie Polski przedmiotem debaty Krakowskiej Loży Historii Współczesnej IPN

info

Pomniki wdzięczności Armii Czerwonej za zniewolenie Polski

przedmiotem debaty  Krakowskiej Loży Historii Współczesnej IPN

16 grudnia 2015 r.

(dokumentacja i transmisja na żywo do niepoprawneradio.pl

 Józef Wieczorek) 

012.jpg3

Tyłem do bohaterów i świętych – zgodnie z dyrektywą GW urządzającej Park Jordana wg swojej ideologii

2

Tyłem do bohaterów i świętych  !  

– zgodnie z dyrektywą GW urządzającej Park Jordana  wg swojej ideologii 

(tekst i zdjęcia – Józef Wieczorek)

Od kilku dni trwa serial krakowskiej Gazety Wyborczej o Parku Jordana, chyba zakontraktowany na cały sezon ogórkowy. Na rynku cena ogórków małosolnych osiąga ceny 10 zł,  gdy cena GW jest 3- krotnie mniejsza, więc na wolnym rynku  GW ma szanse  na sukces. Szczególnie wśród spauperyzowanej  „polskiej” inteligencji – na ogórek już nie stać, ale GW  może się pożywić, choć za bardzo strawne to nie jest.

GW wzięła Park Jordana na celownik  i przystąpiła do urządzania Parku  za pomocą zaprzyjaźnionych służb.  Poddała krytyce stronę patriotyczną, duchową, i artystyczną Parku,  domagając się zmiany punktu siedzenia wobec ustawianych w parku rzeźb Wielkich Polaków – polskich bohaterów, świętych, artystów….. Punkt siedzenia odwiedzających park winien wyrażać dezaprobatę wobec dzieła życia  Prezesa Towarzystwa Parku oraz dokonań  Wielkich Polaków,  podobno niezasługujących na pomniki, bo ideologicznie niezgodnych z linią GW. Zatem ustawiane tam ławki winny być ustawiane tyłem, a nie przodem do pomników, aby  nie narażać wzroku  potencjalnych miłośników GW na ich widok.

Dyrektywy GW natychmiast rozpoczęto wprowadzać w życie  i od samego rana dnia wczorajszego robota szła pełną parą. Tym niemniej roboty było moc i jeszcze w godzinach wieczornych zdarzały się osoby zasiadające na ławkach skierowanych przodem do  niektórych pomników, w tym o zgrozo  ku pomnikowi św. Maksymiliana Kolbe,

5

  a i ławka ustawiona na przeciw pomnika „Inki” mogła skusić do zajęcia takiej pozycji i zastanowieniem  nad zachowaniem się jak trzeba.

6

Takie pozycje zagrażałyby jednak profilowi ideologicznemu GW, więc zmiana pozycji tych ławek była tylko  kwestią czasu. Dziś ok. południa, kiedy zwykle odwiedzam Park Jordana,  zauważyłem, że ławki   stoją już w należytym porządku nienaruszającym porządku ideologicznego GW .

1

Pani Zofia Nowak  – staruszka, która z oszczędności emerytalnych ufundowała pomniki   św. o. Kolbego i „Inki” przy wsparciu Prezesa Towarzystwa Parku, nie zdoła już   usiąść naprzeciw  swoich ukochanych, także przez wielu Polaków – postaci. Naruszałaby tym ideologiczne zapatrywania potężnej GW chronione przez układ okrągłostołowy.

Zapewne niedługo się dowiemy do jakich to porządków w Parku doprowadzi GW i zaprzyjaźnione z nią służby.

Zbliża się kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego,  a kilku jego uczestników możemy rozpoznać w Galerii Wielkich Polaków XX wieku.

Zapewne na tę okoliczność w Parku zawisną flagi biało-czerwone, które działają na GW jak święcona woda na diabła, więc zapewne zobaczymy kolejną szarżę. Jeśli nastąpi – postaramy się ją udokumentować i skomentować.

Bibliografia:

Konieczna ochrona środowiska akademickiego przed zanieczyszczeniami emitowanymi przez Gazetę Wyboczą

https://blogjw.wordpress.com/2015/07/28/konieczna-ochrona-srodowiska-akademickiego-przed-zanieczyszczeniami-emitowanymi-przez-gazete-wybocza/

Patriotyczny Park Jordana na celowniku Gazety Wyborczej !
https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/07/25/patriotyczny-park-jordana-na-celowniku-gazety-wyborczej/

GW – krakowski wulkan nienawiści do wszystkiego co polskie i wielkie

https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/07/29/gw-krakowski-wulkan-nienawisci-do-wszystkiego-co-polskie-i-wielkie/

POKiN w sprawie usunięcia wszystkich reliktów komunistycznych

c

Pomniki sowieckie hańbą III RP – działania patriotów na rzecz usunięcia  pomnika hańby w Nowym Sączu
– skutek represje wobec patriotów !
(zdj. Józef Wieczorek)

Kraków, 25.06.2015 r.

Marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska

Premier Ewa Kopacz

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO Rafał Grupiński

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL Stanisław Żelichowski

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie apeluje po raz kolejny do koalicji PO i PSL o doprowadzenie do uchwalenia ustawy nakazującej usunięcie wszystkich reliktów komunistycznych w tym pomników-obiektów chwały sowieckiego okupanta. Przez ostatnie dwie kadencje rządów Platformy Obywatelskiej i PSL wystosowaliśmy do Was wraz z innymi organizacjami kombatantów, więźniów politycznych i weteranów walk o niepodległą Polskę, dziesiątki, a może nawet setki listów domagających się ustawowego rozwiązania tej sprawy.

Ta ustawa powinna być już dawno uchwalona, aby zmobilizować władze samorządowe do przestrzegania istniejącego prawa, które nakazuje usunięcie reliktów komunistycznych, ale nie jest respektowane. Przykładem tego są policyjne i prokuratorskie akcje represyjne w szeregu polskich miast połączone z używaniem przemocy fizycznej i kierowaniem aktów oskarżenia do sądów przeciw patriotom domagającym się usunięcia obiektów chwały Armii Czerwonej. Trwa taki proces w Katowicach. Niedawno zakończył się czteromiesięczny proces w Nowym Sączu uniewinnieniem wszystkich oskarżonych. Mimo to policja w Nowym Sączu zapowiada kilka procesów w sprawie znieważenia obelisku ku chwale okupanta sowieckiego. Po Polsce rozjeżdżają się przedstawiciele rosyjskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, dyplomaci Moskwy, wydają polecenia i wywierają presje na władze samorządowe, domagając się, aby nie usuwały pomników zniewolenia. Tak było np. w przypadku pomnika kata żołnierzy Armii Krajowej gen. rosyjskiego Iwana Czerniachowskiego w Pieniężnie. Mimo, że władze Pieniężna zdecydowały się ten pomnik usunąć, to na skutek sprzeciwu ambasadora Rosji nie dokonały tego. Niedawno starosta braniewski wydał pozwolenie na jego rozbiórkę. Burmistrz Pieniężna Kazimierz Kiejdo wciąż liczy w tej sprawie na kompromis z Rosją. Na podstawie tych faktów można stwierdzić, że wg rządzących Polska nie jest niepodległym krajem, a głos decydujący ma Moskwa, jak za czasów PRL-u.

Wiemy, że od ośmiu lat trwa w sejmie zabawa w przetrzymywanie projektów ustaw , które doprowadziłyby do dekomunizacji przestrzeni publicznej. Sejmowi i rządowi poputczicy Moskwy, albo gorzej bo zdrajcy blokują uchwalenie tej ustawy. W tej kadencji od czterech lat robią to przewodniczący trzech komisji: administracji – Andrzej Orzechowski z PO, kultury – Iwona Śledzińska-Katarasińska , dawna komunistka, teraz w PO, samorządu terytorialnego – Piotr Zgorzelski z PSL. Na taki stan rzeczy nie zgadzamy się. Dlatego Porozumienie powodowane troską o kondycję państwa polskiego, o patriotyzm i rozumną politykę historyczną oczekuje szybkiego uchwalenia ustawy o usunięciu reliktów komunistycznych, jeszcze przed przerwą wakacyjną. Apel ten kierujemy szczególnie do Marszałka Sejmu, aby zakończył się ten ośmioletni pokaz nędzy moralnej Platformy.

Nie oczekujemy od was wiele, tylko bycia patriotami. Odpowiedzcie sobie i nam, czy to jest za wielkie wymaganie. Oczekujemy od Szanownych Adresatów naszego Apelu zgodnie z obowiązującymi przepisami kpa pisemnej odpowiedzi nie później niż w ciągu miesiąca.

Sekretarz Porozumienia                                                                              Przewodniczący Porozumienia

Edward Wilhelm Jankowski                                                                                   Edmund Wesoły

W Parku Jordana – bez miłosierdzia

3

W Parku Jordana – bez miłosierdzia

(zdjęcia i tekst – Józef Wieczorek)

Po południu w Niedzielę Miłosierdzia Bożego wybrałem się rowerem do pobliskiego Parku Jordana, gdzie znajduje się m. in. pomnik św. Jana Pawła II, który to święto ustanowił.  Zauważyłem pomnik św. Jana Pawła II poplamiony przez ptaki, bez jednego kwiatka wokół, ale za to otoczony lasem namiotów.4

Podobnie zresztą wyglądały inne pomniki duchownych zlokalizowanych w tym sektorze  Galerii Wielkich Polaków XX wieku niemal całkowicie przesłonięte namiotami.

1

7

Przy pomniku bł. ks. Jerzego Popiełuszki zlokalizowano szalety

8

Okazało się, że jest to impreza edukacyjna promująca parki narodowe

11

12

zdaje się zorganizowana przez WFOSiGW,  aby dzieci wyrosły na przyjaciół tych parków i ich przyrody.

10

Idea piękna, ale czego dzieciaki dzięki takiej imprezie mogą się nauczyć ?

Na pewno mogą się nauczyć jak dewastować przyrodnicze i kulturowe otoczenie patriotycznej części Parku Jordana – parku rzeczywiście o dużych walorach rekreacyjnych i edukacyjnych licznie odwiedzanego od czasów Henryka Jordana  przez dzieci, jak i dorosłych.

Park zajmuje powierzchnię ponad 20 ha i jest wystarczająco miejsca, polan, aby na nich taką imprezę z lasem namiotów urządzić i uczyć dzieciaków przyjaźni do parków.  Usytuowanie imprezy wokół pomników duchownych – Wielkich Polaków XX wieku, przyjazne, jak ilustrują zdjęcia, nie było. Żadnej dbałości o otoczenie nie dało się zauważyć, wręcz przeciwnie. W Święto Miłosierdzia Bożego pomnik Największego z Polaków został niemiłosiernie i całkiem nie po Bożemu potraktowany.

W Parku spotkałem starszych mieszkańców Krakowa, którzy oburzenie tym faktem wyrażały. Niestety nie dostałem zgody aby to oburzenie zarejestrować filmowo.

Obywatele niby wolnego kraju jakoś nie czują się w nim  wolni. Trudno się dziwić skoro obywatelska postawa od lat, a nawet wieków, była i nadal jest represjonowana. Rada Dzielnicy V Krakowa, w której znajduje się Park Jordana, po tym jak ją informowałem o problemach tej dzielnicy, m.in. związanych z Parkiem i jego otoczeniem, po prostu mnie ‚zabanowała’. Nie chce mieć kontaktu z aktywnymi, pro-obywatelskimi  mieszkańcami dzielnicy, mimo że na kontakt z mieszkańcami ma specjalny budżet z kasy miasta ( z kieszeni podatnika, też mieszkańca V dzielnicy). Rada cierpi zresztą na alergię Parku Jordana, szczególnie przeszkadza jej w zarządzaniu dzielnicą ‚nadmiar’ patriotyzmu unoszący się z Parku nad  Dzielnicę V, a nawet nad cały Kraków ( i nie tylko Kraków).

Oduczenie mieszkańców obywatelskości skutkuje tym co widać na każdym kroku, a decydenci niemiłosiernie traktują przestrzeń publiczną i negatywnie wpływają na edukację, nie tylko dzieci.