Kadrówka pod Wawelem w ujęciu historycznym

15

Kadrówka pod Wawelem w ujęciu historycznym

na wystawie Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

Kraków, 4 sierpnia 2015 r.

(zdj. Józef Wieczorek)

1

3

4

6

7

11

12

14

16

17

13