Niezłomnym – Ojczyzna – realizacja projektu pomnika w Morawicy k/Krakowa

a

Niezłomnym Ojczyzna

realizacja projektu pomnika w Morawicy k/Krakowa

 ks. W.Palmowski w Krakowskim Klubie Wtorkowym

oraz  Kazimierz Łapczyński (działacz podziemia solidarnościowego)

Prowadzący – Miłosz Horodyski 

Kraków, 29 września 2015 r.

(zdjęcie, wideo – Józef Wieczorek)

1

2

1

3

IPN – Nie(chciane) dziecko III RP – spotkanie Krakowskiego Klubu Wtorkowego

2

Nie(chciane) dziecko III RP. Geneza, funkcjonowanie, kontekst polityczny”.

Spotkanie Krakowskiego Klubu Wtorkowego –  22 września 2015 r
Gościem Klubu była dr Dorota Koczwańska-Kalita (autorka książki „(Nie)Chciane dziecko III RP. Instytut Pamięci Narodowej 2000–2010”, p.o. naczelnika Delegatury IPN w Kielcach)
Spotkanie prowadził dr Jarosław Szarek.

(wideo – Józef Wieczorek)

W sprawie losu państwowych budynków w Krakowie

0

Kraków, 19 września 2015 r.

Józef Wieczorek

ul. Smoluchowskiego 4/1

30-069 Kraków

e-mail jozef.wieczorek@interia.pl

Wojewoda Małopolski

Jerzy Miller

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

wojewoda@malopolska.uw.gov.pl

urzad@malopolska.uw.gov.pl

Roszczenie informacyjne w sprawie losu państwowych budynków w Krakowie

W związku z niepokojącymi dla obywateli Miasta Krakowa informacjami medialnymi

(Dziwne żonglowanie państwowymi budynkami budzi wiele podejrzeń– Dziennik Polski, 9 września 2015 r. Czytaj więcej: http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/7356657,dziwne-zonglowanie-panstwowymi-budynkami-budzi-wiele-podejrzen,id,t.html )

odnośnie losu państwowych budynków – przy ul. Kanoniczej 24, Brackiej 13, a także Basztowej 22 domagam się na podstawie

USTAWY z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej -DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 czerwca 2014 r. Poz. 782 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publiczne

rzetelnej informacji w tej sprawie.

Informacje medialne są szczątkowe, budzące zdziwienie i zaniepokojenie, także zwykłego obywatela Miasta Krakowa, istnieją bowiem podejrzenia, że państwowe do tej pory budynki użyteczności publicznej mogą zmienić swojego właściciela.

Budynek przy ul. Kanoniczej jest wręcz dobrem narodowym o wielkiej historii sięgającej XII wieku i związanej z historią Wawelu. Stąd wszelkie decyzje dotyczące jakichkolwiek zmian własnościowych winny być przemyślane zgodnie z interesem publicznym, a obywatele Miasta Krakowa winni być w tych sprawach rzetelnie informowani.

Przewidywane przenoszenie takich urzędów jak Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, czy SKOZK, a nawet Kuratorium Oświaty poza centrum Krakowa do Nowej Huty (?) musi budzić konsternację, bo takie urzędy winny być dostępne także dla zwykłych obywateli w centrum miasta, a nie na jego obrzeżach.

SKOZK finansowany jest z budżetu państwa za pomocą Kancelarii Prezydenta RP, a ze skąpych informacji medialnych nie dowiadujemy się nawet czy zamiary wobec siedziby SKOZK są uzgadniane z Kancelarią Prezydenta RP.

Niejasne poczynania wojewody małopolskiego, o czym jest mowa w mediach i ‚w Krakowie’ i to w okresie przed wyborami, które mogą doprowadzić do zmian władzy, winny stać się jasne dla obywateli i to jeszcze przed wyborami.

Józef Wieczorek

P.S.

Niniejsze roszczenie zostanie umieszczone na stronie https://wkrakowie2015.wordpress.com/

i udostępnione także innym osobom i urzędom publicznym w celu niezależnego zbadania i

monitorowania losów państwowych budynków w Krakowie

3

4

1

2

Odpowiedż z urzędu wojewody

1 września GieWu wznowiła agresję na Park Jordana – przygotowania do obrony terytorialnej

tekst

1 września GieWu wznowiła agresję na Park Jordana – przygotowania do obrony terytorialnej

(tekst i  zdjęcia – Józef Wieczorek)

Po dłuższej przerwie w dniu 1 września 2015 r. GW  bez ostrzeżenia wznowiła  natarcie na Park Jordana.

Symbolika czasowa – wysoce znamienna. Czyżby wcześniej podpisała pakt zabezpieczający  agresję ?

Wydawało się, że wcześniejsze sierpniowe ataki GW na Park Jordana zostały powstrzymane ( jakoś tak przed wymarszem Kadrówki –  https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/08/03/mobbing-gazetowy-gazeta-wyborcza-wobec-prezesa-towarzystwa-parku-im-dr-h-jordana/).

Jeszcze 3 sierpnia w Parku koło Jordanówki  pojawiła się bojowo nastawiona  ekipa fotoreporterów ( zaprzyjaźnionych z GW ?)

zaopatrzonych w  szybkostrzelne aparaty długolufowe,

DSCF8413

ale jak ich wziąłem na muszkę mojego kieszonkowego aparaciku aparaty pochowali i się zwinęli.

DSCF8418

Jordanówka ocalała.  Można było nawet wypić kawę.

W wyniku agresji z przełomu lipca/sierpnia  GW uzyskała  spore zdobycze ideologiczne w postaci umocowania ławek  w pozycji tylnej  do pomników Wielkich Polaków XX wieku

 https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/07/29/tylem-do-bohaterow-i-swietych-zgodnie-z-dyrektywa-gw-urzadzajacej-park-jordana-wg-swojej-ideologii/,

ale dla ludności cywilnej chyba się skompromitowała,  bo spowodowała  zawężenie alejek parkowych służących także do komunikacji ( ‚pociąg’ dla dzieciaków,   szalejące gokarty  przenikające nielegalnie do części patriotycznej parku z terenu Bajlandii)   o 1-2 metry, tak że   bardziej rośli parkowicze muszą uważać, aby siedząc na ławkach nóg zbytnio nie wyciągać, bo palce mogą być zagrożone zgilotynowaniem.

Po tekście o mobbingu gazetowym wydawało się, że będzie spokój. Nic z tego. Przyszedł wrzesień – miesiąc agresji – i natarcie wznowiono. Tym razem na pozycje monitoringu parkowego zainstalowanego po dewastacjach pomników Kuklińskiego i Inki. Niestety swojego ataku GW nie zdołała zarejestrować i udokumentować,  mimo posiadania urządzeń rejestrujących,  a z bełkotliwego tekstu nawet nie wiadomo co oni chcieliby udowodnić gdyby mieli dowody.  Z tekstu wynika jedynie, że jest to prowadzony na ślepo atak na Prezesa Towarzystwa Parku i  że GieWu rzeczywiście stanowi zagrożenie dla  Parku,  bo furiaci GW nie odróżniają nawet pomników od osoby. Walą na oślep.

Po kolejnym ataku Prezes wybrał się do Muzeum AK, gdzie podczas rocznicowej sesji  Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość  https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/09/03/70-lat-win-sesja-w-muzeum-ak/

występowali ostatni świadkowie walki o wolną Polskę w czasach instalacji systemu komunistycznego oraz prezentowano książkę o bohaterach tamtych czasów,

k

których Prezes Towarzystwa umieścił już wcześniej na pomnikach w  Galerii Wielkich Polaków XX wieku,

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/

czym tak bardzo naraził się GW i przez nią mentalnie uformowanym, rażąc ich uczucia antypatriotyczne.

Na sesji prezentowano też potrzebę obrony terytorialnej  przed agresorami.

obobt

Pouczająca to  była prezentacja, skoro Prezes jeszcze w Muzeum AK rozpoczął przygotowania do odparcia agresji ze strony GW i obrony terytorium Parku,

1

idąc w ślady swoich poprzedników  przygotowujących się w Parku Jordana do walki o niepodległość.

W końcu wolność nie jest dana raz na zawsze. O wolność trzeba się bić, również wtedy gdy jej zagraża GieWu.

Nauka strzelania

No cóż, jak już dokumentowałem 3 maja,  terytorium Parku Jordana sprawia wrażenie zupełnie odrębnego kraju od swego otoczenia – jest to niewątpliwie terytorium Polski Patriotycznej znaczonej morzem flag narodowych w święta państwowe, gdy na Alei 3 Maja nie sposób dostrzec ani jednej flagi !  – bo to już jest terytorium Polski istniejącej tylko teoretycznie. [ 3 Maja w Krakowie – kontrasty: patriotyczny Park Jordana i Al. 3 Maja – czyli na granicy Polski patriotycznej i istniejącej tylko teoretycznie- https://wkrakowie2015.wordpress.com/2015/05/03/3-maja-w-krakowie-kontrasty-patriotyczny-park-jordana-i-al-3-maja/]

Z tego obcego Polsce Patriotycznej terytorium idą ataki na Park,  stanowiący enklawę  patriotyzmu.  Trzeba zatem przygotowywać się do obrony terytorialnej Parku i Prezes Towarzystwa Parku wie co robi. Może nie tylko on.

Dziś przejeżdżając przez Park zauważyłem  grupę młodych ćwiczących z bronią krótką,  a nawet dłuższą.

DSC_0012

To dobra oznaka, bo agresji trzeba się przeciwstawiać.

Zbliża się kolejna rocznica odzyskania Niepodległości. Trzeba odeprzeć natarcia agresora i oczyścić teren dla przygotowania kolejnych uroczystości patriotycznych.

Niech na 11 listopada  tego roku nad Galerią Wielkich Polaków w Parku Jordana  załopocze na stałe polska flaga, widoczna nie tylko z Parku i okolic, ale także z Kosmosu.

flaga

Tego należy życzyć Polakom, razem z wyzwoleniem się od GieWu.

P.S.

Z horrendalnymi bredniami wypisywanymi w GieWu nie byłoby potrzeby dyskutować, gdyby  te brednie nie były przyjmowane bezkrytycznie przez ‚elity’ – przez GieWu w III RP uformowane.  Może ironiczne  i humorystyczne (nieco) komentarze do tych ‚dziennikarskich’ wypocin dadzą coś do myślenia, chociaż tym, którzy być może całkiem nie zostali myślowo zniewoleni.  

Materiały GieWu ilustrujące heroiczną wręcz walkę  z Prezesem Towarzystwa Parku im. dr H. Jordana  i pomnikami Wielkich Polaków  nie są  jednak całkiem bezwartościowe. Winny być wykorzystywane  w edukacji nowych kadr dziennikarskich,  jako przykład staczania się dziennikarstwa na dno, z którego raczej trudno będzie się podnieść.