Ćwiczenia cielesne w patriotycznym Parku Jordana

12

Ćwiczenia cielesne w patriotycznym Parku Jordana

Kraków, maj 2015 r.

(zdj. Józef Wieczorek)

Podtrzymywanie idei dr Henryka Jordana ( połączenie patriotyzmu ze sprawnością fizyczną)  i nie zważanie na zarzuty władz Dzielnicy V Krakowa o nadmiar patriotyzmu w Parku.

Młodzież nic sobie nie robi z takich zarzutów i ćwiczy wśród pomników Wielkich Polaków XX wieku. 

8

Władzom dzielnicy też by się przydały ćwiczenia cielesne, a przede wszystkim umysłowe,  ale czy nie byłoby lepiej i taniej, aby dzielnicami rządziły władze już cieleśnie i umysłowo przygotowane do pełnienia takiej funkcji ?

10

5

6

13